Transport- og energiminister Flemming Hansens kommentarer til Trafikstyrelsens sikkerhedsrapport

12. oktober 2006

Trafikstyrelsen har i dag udgivet en rapport om jernbanesikkerhed i Danmark i 2005.

Formålet med den årlige sikkerhedsrapport er at følge udviklingen inden for jernbanesikkerhed og især at anvende resultater og erfaringer til at sikre et fortsat højt sikkerhedsniveau på den danske jernbane.

I den forbindelse udtaler transport- og energiminister Flemming Hansen:

-Det er meget positivt, at Danmark fortsat er det land i Norden, der har det laveste antal ulykker i forhold til antallet af kørte togkilometer.

-Jeg har med tilfredshed noteret mig, at den danske jernbane lever op til Trafikstyrelsens sikkerhedsmål.