Transport- og energiminister Flemming Hansens mindeord om DSB's adm. direktør Keld Sengeløv

04. september 2006

I anledning af DSB's administrerende direktør, Keld Sengeløvs, død udtaler transport- og energiminister Flemming Hansen:

-Det er med stor sorg, at jeg har modtaget den triste besked om Keld Sengeløvs alt for tidlige død.

-Keld Sengeløv var en hoveddrivkraft i det store arbejde, der er foregået i de seneste knapt 10 år i DSB's øverste ledelse og blandt DSB's medarbejdere med at få skabt en moderne og veldrevet virksomhed.

-Jeg har kendt Keld Sengeløv som en engageret og fagligt meget dygtig virksomhedsleder og forretningsmand. Vi har alt for tidligt mistet en respekteret og værdsat samarbejdspartner og drivkraft i udviklingen af jernbanetrafikken i Danmark.

-Han vil blive savnet.