Gå til hovedindhold

Transport- og energiministeren vil forenkle reguleringen af lufthavnstakster

Indhold

  På baggrund af en række sager om ydelse af ulovlige rabatter til lavprisselskaber har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Transport- og Energiministeriets departement og Statens Luftfartsvæsen analyseret den nuværende fastsættelse af lufthavnstakster. Både lufthavne og luftfartsselskaber har været hørt undervejs.

  Der er to hovedelementer i anbefalingerne fra arbejdsgruppen. For det første skal lufthavne, der opkræver ulovlige lufthavnstakster kunne idømmes en bøde. For det andet anbefaler arbejdsgruppen en forenkling af reglerne omkring takstfastsættelse. Samlet set vil disse anbefalinger medføre administrative lettelser for lufthavnene og samtidig vil lufthavne, som overtræder reglerne, kunne idømmes bødestraf.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  - Jeg støtter fuldt arbejdsgruppens anbefalinger, og synes at det er nogle meget gode løsninger, man peger på. Man skal huske på, at området er præget af store interesseforskelle, hvor det er umuligt at stille alle tilfreds.

  - Det er afgørende for mig, at vi får en forenklet, klar, moderniseret og konsekvent regulering af lufthavnstakster. Det følger også af vores luftfartspolitiske strategi "Dansk luftfart 2015".

  - Derudover er det utroligt vigtigt, at det bliver muligt at give de lufthavne, der ikke følger reglerne, en bøde. Dermed håber jeg, at vi kan få sat en stopper for ulovlige rabatter til udvalgte luftfartsselskaber.

  - Vi vil nu gå i gang med at udarbejde et forslag til ændring af luftfartsloven, så de forskellige forslag kan implementeres så hurtigt som muligt. Lovforslaget vil på sædvanlig vis blive sendt i høring hos relevante parter, og jeg ser frem til den videre dialog om de forskellige forslag.

  Arbejdsgruppens anbefalinger kan downloades på Transport- og Energiministeriet hjemmeside, www.trm.dk .

  For yderligere information henvises til økonomichef Keld Ludvigsen, Statens Luftfartsvæsen, tlf. 36 18 61 60.