Gå til hovedindhold

Transportministerens kommentarer til artikel i dag i Ingeniøren om IC2 tog

Indhold

  Nyhedsmagasinet Ingeniøren bringer i dag en artikel med transport- og energiminister Flemming Hansen med overskriften ”Vred minister: Smid italienerne af toget”.

  Transportminister Flemming Hansen siger:

  -Det, jeg har sagt til Ingeniøren er, at hvis DSB bryder en kontrakt om 23 IC2-tog med Ansaldobreda, så vil det være en naturlig konsekvens af den lange forsinkelse af IC4-leverancen. Jeg har også sagt, at fordi det er DSB, der har indgået kontrakterne om IC4 og IC2, så er det DSB der har ansvaret for leverancen. Derfor må det være DSB, der vurderer, om der er andet på markedet, og hvad det vil koste at bryde kontrakten.

  -Jeg har forstået, at DSBs ledelse forsat finder, at det er bedst at holde fast i IC2-kontrakten. Jeg synes DSB's argumenter i denne sag er gode: DSB vurderer, at det fortsat er den hurtigste måde at få de nye tog i drift på, og at det fortsat vil være billigere end at gennemføre en anden løsning, og den udmelding er jeg glad for og tilfreds med.

  -DSB afleverede i slutningen af april i år en redegørelse til mig om IC2leverancen, der er forsinket som følge af forsinkelsen af IC4 togene.

  -DSBs bestyrelse redegjorde ved den lejlighed for, at man havde vurderet mulighederne for andet materiel i stedet for de 23 IC2 tog.  Ved den lejlighed oplyste DSB, at fordelen ved at fastholde IC2 leverancen fra Ansaldo Breda var:

  • at evt. andre tog i stedet for IC2'erne ville betyde en forsinkelse frem til tidligst 2010. IC2 leverancen forventedes i april gennemført i sommeren 2008.
  • at IC2'erne kan køre fuldt integreret med den øvrige trafik, hvilket giver optimeringsfordele og at der tilligere er  besparelsesmuligheder for DSB, da IC2 og IC4togene også har stort set samme reservedele.

  -Derfor skrev jeg i april i et brev til Trafikudvalget, at det var fornuftigt at DSB's bestyrelse havde besluttet at fastholde IC2-leverancen.

  -Jeg vil gerne understrege, at jeg selvfølgelig - som jeg også tidligere har sagt - bakker op om DSB's ledelse i sagen om IC4 og IC2 leverancen.