Gå til hovedindhold

Tre ministre bag eksportfremstød for energi- og miljøteknologi

Indhold

  Nyt politisk initiativ fra udenrigsministeren, transport- og energiministeren og miljøministeren skal styrke eksporten af avanceret energi- og miljøteknologi. Formålet er at udnytte de gode danske erfaringer til en kommerciel indsats over for lande med et stort energibehov og en lav miljø- og energieffektivitet. I første omgang rettes indsatsen mod USA, Kina, Indien, Rusland og Brasilien.

  Danmarks eksport af energi- og miljøteknologi er i dag omkring 45 milliarder kroner årligt og i kraftig vækst. De næste mange år vil stigende energibehov og stadig knappere ressourcer øge efterspørgslen efter nye energiteknologier, der samtidig løser energi- og miljøproblemet.. USA ønsker at reducere importen af olie og investere i ny teknologi inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Kina har som mål at vedvarende energi skal stå for 15 procent af Kinas energiforbrug i 2020 og den kinesiske regering har afsat ikke mindre end 1.000 milliarder danske kroner til investeringer i energi- og miljøteknologi frem til 2020. Også på affalds- og vandområdet er der stigende efterspørgsel efter miljøvenlig teknologi fra store vækstlande.

  Det giver nye muligheder for eksport af energi- og miljøteknologi, for på disse områder står danske virksomheder stærkt.  Det nye eksportfremme initiativ satser på at fremme de områder, hvor Danmark har særlige styrkepositioner. Det drejer sig især om energieffektive byggematerialer, brændselsbesparende og miljøvenlige kraftværker; fjernvarmesystemer, vindmøller; biomassesystemer, affaldsforbrænding og vandmiljø.

  De tre ministre udtaler:
  "En ambitiøs energi- og miljøpolitik med høje miljøkrav, kombineret med målrettede forsknings- og demonstrationsprogrammer og et dynamisk dansk erhvervsliv har bragt Danmark teknologisk foran i forhold til mange konkurrenter i udlandet. Den position skal vi udnytte på eksportmarkederne.

  Danmark skal i 2015 være verdens mest konkurrencedygtige samfund. Vi skal være blandt de mest innovative i verden. Og vi skal være blandt de bedste til at omsætte forskningsresultater til nye teknologier, processer, varer og tjenester. Sådan lyder målene i Regeringens globaliseringsstrategi, og energi- og miljøteknologi er en vigtig del af løsningen.

  Derfor har vi taget initiativ til at styrke eksporten af avancerede energi- og miljøteknologier. Vi vil fremme de områder, hvor Danmark har klare styrkepositioner, og hvor der er mange små og store virksomheder på banen. Det er bl.a. områder som disse, Danmark kan leve af nu og i fremtiden.

  Som led i indsatsen vil vi gøre en særlig indsats for at sikre det nødvendige informationsniveau både hjemme og ude. De danske ambassader vil foretage analyser af markedsmulighederne på udvalgte miljø- og energiområder. Vi vil gennemføre eksportfremstød indenfor udvalgte sektorer, så danske virksomheder kan komme i kontakt med beslutningstagere i de pågældende lande. Vi vil sørge for at beslutningstagere får information om de danske erfaringer gennem målrettet informationsmateriale og besøg i Danmark. Og et virtuelt netværk af sektoreksperter inden for energi og miljø vil styrke rådgivningen af de danske virksomheder.

  Vi ser frem til at yde vort bidrag til dette arbejde. Det gælder både under samtaler med vore kolleger og andre beslutningstagere og i forbindelse med erhvervsfremstød. I vores egenskab af udenrigsminister og miljøminister har vi netop i den forgangne uge besøgt Kina med en større erhvervsdelegation."

  Læs notatet "Eksportfremme af energi- og miljøteknologier. Nye aktiviteter og fokusområder", maj 2006  her (pdf).

  Pressekontakt:

  • Udenrigsministeriet: Kontorchef Jarl Frijs-Madsen, tlf. 33 92 08 86 / kontorchef Ulrik Vestergaard Knudsen, 33 92 06 01.
  • Transport- og Energiministeriet: Særlig rådgiver Nicolai Jöhncke, tlf. 33 92 33 04
  • Miljøministeriet: Pressechef Mikkel Aarø-Hansen, tlf. 33 92 74 92 / 20 81 58 92 eller Søren Bukh Svenningsen, tlf. 32 66 05 77.