Gå til hovedindhold

Usikre flyselskaber på sort liste

Indhold

  EU-kommissionen har i dag besluttet at følge EU-landenes luftfartseksperters forslag til en "sortliste" over usikre flyselskaber. Listen omfatter både luftfartsselskaber og lande, hvis fly er forbudte indenfor fællesskabet. Beslutningen skal ses i forlængelse af EU´s transportministres og Europaparlamentets vedtagelse i december 2005 af forordningen om oprettelse af en sortliste. Den midlertidige nordiske sortliste bortfalder samtidig.

  De europæiske luftfartsmyndigheder checker jævnligt sikkerheden i fly fra tredjelande ved uanmeldte inspektioner, og resultaterne indrapporteres til en fælles-europæisk database. Hvis sikkerheden i fly fra tredjelandes luftfartsselskaber fremover bliver fundet så kritisabel, at det vurderes, at flyet får flyveforbud, så risikerer luftfartsselskabet tillige at ende på EU´s sorte liste, og får dermed forbud mod at flyve indenfor hele EU.

  Samtidig er EU's luftfartseksperter blevet enige om, at også hele lande kan komme på listen. Hvis luftfartsmyndighederne i de pågældende lande ikke lever op til deres ansvar og tilsynsforpligtelser, kan alle luftfartsselskaber hjemmehørende i det pågældende land udelukkes fra EU's lufthavne. Det er især fly fra en række afrikanske stater, der optræder på listen.

  Forud for EU-kommissionens vedtagelse i dag har luftfartseksperter fra alle 25 medlemslande gennem tre døgn gennemgået, hvilke selskaber og lande, der skal på listen, og det er altså resultatet af dette arbejde, som stadfæstes med EU-kommissionens vedtagelse. Der er tale om den første udgave af sortlisten, som løbende vil være genstand for en vurdering og revision. Næste gang listen revideres, vil således være i juni 2006.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

  - Som passager skal man kunne stole på, at sikkerheden er i orden hos det flyselskab, man flyver med.

  - Det er glædeligt, at det så hurtigt og indenfor den fastsatte tidsramme er lykkedes at få vedtaget den sorte liste og dermed få styrket trygheden for forbrugerne i alle EU's medlemslande.

  - EU's luftfartseksperter har valgt ikke bare at se på sikkerheden hos de enkelte luftfartsselskaber, men er også gået skridtet videre og har set på kvaliteten af tilsynsarbejdet hos luftfartsmyndighederne i de enkelte lande. Det må aldrig blive sådan, at nogle spiller hasard med flypassagerernes liv ved at tillade dubiøse luftfartsselskaber at optræde under "bekvemmelighedsflag" i lande, hvor myndighederne ikke fuldt og helt lever op til de internationale standarder for flyvesikkerheden.

  - Jeg vil godt understrege, at listen ikke er et mål i sig selv - målet er at forbedre flyvesikkerheden, og ikke at hænge enkelte lande eller luftfartsselskaber ud.

  Listen kan ses via Statens Luftfartsvæsen hjemmeside, www.slv.dk , hvorfra der også er link til EU-kommissionens beslutning.