Gå til hovedindhold

Vismandsrapport sætter fokus på transport

Indhold

  Det Økonomiske Råd har i dag torsdag den 1. juni 2006 offentliggjort konklusionerne fra sit halvårlige møde. I diskussionsoplægget til rådets møde er der sat fokus på trafik, trængsel og infrastruktur.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger i den anledning:

  -Det er opmuntrende at se, at Det Økonomiske Råd har taget transporten op som tema, og jeg synes, der dermed er kommet et interessant bidrag til diskussion om udvikling og udbygning af det danske transportsystem. Det vil jeg takke rådet for.

  -Rapporten understreger at transport er en meget vigtig del af grundlaget for vores velstand og velfærd. Det er i øvrigt også baggrunden for at jeg har iværksat et arbejde med en samlet godsstrategi.

  -Det Økonomiske Råd siger utvetydigt, at Danmark skal have et velfungerende transportsystem, fordi det er godt for landets økonomi og befolkningens velfærd mere generelt. En fortsat udbygning og forbedring af infrastrukturen er et vigtigt element i at få et velfungerende transportsystem. Det er helt i tråd med regeringens politik.

  -Jeg er desuden på mit ministeriums vegne stolt over de roser Det Økonomiske Råd med rapporten har uddelt til ministeriets arbejde med bl.a. at forbedre de beslutningsgrundlag, som ligger til grund for Folketingets beslutninger om investeringer i udbygningen af landets infrastruktur.

  -Regeringen gør noget ved trængslen i og omkring København og andre af landets byer. Som det også fremgår af diskussionsoplægget og analyserne for København, kommer vi langt med de løbende forbedringer af infrastrukturen. Lige nu udbygger vi eksempelvis Motorring 3 omkring København, og til efteråret lægger vi et forslag om Metro Cityring frem til beslutning i Folketinget.

  -Når Det Økonomiske Råd anbefaler, at øge den samlede beskatning på at eje og bruge sin bil, er jeg dog uenig. Bilisterne betaler i forvejen meget i skatter og afgifter. Rådet beregner selv, at statens indtægter fra transportrelaterede afgifter udgjorde omkring 43 mia. kr. i 2004.

  -Jeg konstaterer også at diskussionen omkring bompenge og vejafgiftssystemer er meget indviklet, og at Det Økonomiske Råd når frem til andre resultater end Institut for Miljøvurderings gjorde i deres analyse for et par uger siden. Det er mit indtryk at der er et godt stykke vej til de klare svar og grydeklare løsninger på det område.