Gå til hovedindhold

5 ¾ pct. biobrændstoffer til transport fra 2010

Indhold

    Regeringen vil i begyndelsen af 2008 fremsætte lovforslag om, at biobrændstoffer, som opfylder EU's kommende bæredygtighedskriterier, skal udgøre 5¾ pct. af al benzin og diesel til transportformål fra 1. januar 2010. Målsætningen skal realiseres ved påbud til olieselskaberne.

    Øget anvendelse af biobrændstoffer vil bidrage væsentligt til, at vi lever op til vores internationale klimaforpligtelser.

    Danske forskere og virksomheder er internationalt førende inden for udviklingen af avancerede teknologier til produktion af biobrændstoffer på halm, græsser og restprodukter. Regeringen har i forvejen afsat 200 mio. kr. til nye udviklings- og demonstrationsprojekter i samarbejde med private aktører, og den første ansøgningsrunde er allerede i gang. Skabelsen af et hjemmemarked for biobrændstoffer vil yderligere anspore private virksomheder til at investere i denne udvikling.

    Samtidig arbejder regeringen i EU for, at kravene til nye bilers brændstofeffektivitet fortsat skærpes. Herhjemme har regeringens seneste justering af bilafgifterne medført en betydelig forøgelse af incitamentet til at anskaffe de mere brændstoføkonomiske biler, der allerede findes på markedet. Samlet set er der tale om et betydeligt bidrag til at mindske transportsektorens olieforbrug og CO2-udslip. Transportsektoren er i dag næsten 100 pct. afhængig af oliebaserede brændsler og står for omkring 60 pct. af det samlede danske olieforbrug.