Analyse af fremtidige takstsystemer

20. juni 2007

Transport- og Energiministeriet har i forlængelse af takstudvalgets arbejde udgivet rapporten ”Analyse af fremtidige takstsystemer”.

I forbindelse med kommunalreformen og oprettelsen af nye trafikselskaber nedsatte Transport- og Energiministeriet et takstudvalg til at belyse ændringen af de nuværende takstsystemer. Takstudvalget var sammensat af medlemmer fra Transport- og Energiministeriet, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt repræsentanter for Bus & Tog-samarbejdet, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), DSB og Øre­stads­selskabet.

I kommissoriet for udvalgsarbejdet fremgår bl.a., at udvalget fik til opgave at afdække og sammenligne konsekvenserne ved mulige modeller for nye takstsystemer funderet i trafikselskaberne og som alternativ et landsdækkende takstsystem. I rapporten er beskrevet fire modeller for et nyt takstsystem. Rapporten behandler også forslag til fastsættelse af takststigningsloft.

Læs rapporten.