Gå til hovedindhold

Danske tog på grøn energi

Fremover vil kørestrøm til S-tog og fjerntog komme fra vedvarende energi.

Indhold

  Banedanmark og DSB har indgået en aftale med DONG Energy om, at kørestrøm skal komme fra vedvarende energi – halvdelen fra dansk vindkraft og halvdelen kan komme fra vandkraft i Norge, Østrig og Schweiz. Hermed er al persontransport med elektriske tog i Danmark de facto CO2-neutral.

  DSB bruger i dag 250 GWh om året til kørestrøm, og dermed hører kørestrøm til blandt de områder i Danmark, der har størst enkelt-forbrug af el.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

  - Transportsektorens CO2-udledning er en stor udfordring. Med denne aftale kombinerer vi på bedste vis vedvarende energi og kollektiv trafik.

  - Aftalen skal ses som det første skridt til at gøre togtransport i Danmark CO2-neutral, og det glæder mig meget, at de tre parter er blevet enige på et så væsentligt område.

  - Aftalen medfører, at cirka 3/4 af DSB’s passagerer fra 1. januar 2008 vil køre CO2-neutralt, og at knapt halvdelen af persontransportarbejdet på jernbanen er CO2-neutralt.

  - Derudover betyder aftalen om kørestrøm, at jernbanen udleder 85.000 ton CO2 mindre i forhold til jernbanens nuværende forbrug af el.

  Foreløbig gælder aftalen om levering af vedvarende energi for årene 2008 og 2009. Forud for indgåelse af en ny kontrakt om levering af el til kørestrøm, vil vilkår for levering af energien komme til at fremgå af udbudsmaterialet.

  Yderligere information:

  Transport- og Energiministeriet: Pressechef Jesper Damm Olsen tlf. 3392 4302

  DSB Kommunikation tlf. 3354 4222

  Banedanmarks pressevagt tlf. 8234 1313

  DONG Energy: Kommunikationschef Lone Rasmussen tlf. 7210 1810