Gå til hovedindhold

E.ON søger om etableringstilladelse til havmølleparken Rødsand II

Indhold

  E.ON Sverige AB har sendt en ansøgning til Energistyrelsen om etablering af endnu en havvindmøllepark syd for Lolland ved Rødsand.  Samtidig har selskabet fremsendt en redegørelse for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) for Rødsand II projektet.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

  - Jeg er glad for, at E.ON har indsendt ansøgning om etableringstilladelse og VVM redegørelse for Rødsand II. efter at DONG har besluttet sig for at forlade projektet Jeg lægger stor vægt på, at DONG’s udtræden af projektet ikke fører til unødige forsinkelser og at havvindmølleparken etableres som aftalt.

  VVM redegørelsen lægger til grund at Rødsand II kommer til at bestå af 92 møller á 2,3 MW samt 3 større forsøgsmøller med en samlet effekt på maksimalt 15 MW. Når parken kommer i drift i 2010 ventes vindmøllerne at kunne levere elektricitet svarende til ca. 200.000 husstandes forbrug.

  Beslutningen om at bygge havvindmølleparken er en udmøntning af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det radikale venstre og Kristen demokraterne. Her blev det bl.a. aftalt, at der skulle udbydes 2 havvindmølleparker i Danmark på hver 200 MW.

  Efter en udbudsrunde tildelte Energistyrelsen den 31. maj 2006 Energi E2, DONG Vind A/S (begge nu DONG Energy) og E.ON tilladelse til at udføre forundersøgelser for Rødsand II havvindmøllepark. E.ON Sverige AB har siden overtaget hele koncessionen.

  Ansøgningen fra E.ON og den tilhørende VVM redegørelse sendes nu i offentlig høring. Energistyrelsen giver således offentligheden mulighed for at komme med bemærkninger indtil 17. september 2007, som vil indgå i den efterfølgende beslutningsproces. Nærmere oplysninger kan ses på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

  Desuden afholder Energistyrelsen sammen med bygherre et offentligt informationsmøde om projektet i Kettingehallen den 3. juli 2007.

  Kontakt: Kontorchef Michel Schilling, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 46 eller fuldmægtig Mette Cramer Buch, Energistyrelsen, tlf: 33 92 75 72.