Gå til hovedindhold

Fakta om flysikkerhedsregler

Indhold

  -I dagspressen har der bredt sig det indtryk at SAS skulle være underlagt andre regler om flysikkerhed end dem, der gælder for øvrige operatører i dansk luftrum. Det er ikke korrekt, siger transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen.

  Faktaoplysninger:

  SAS  er underlagt de samme flysikkerhedsregler som alle andre flyselskaber, der opererer i Danmark. Det eneste, der adskiller SAS fra andre selskaber, er det forhold, at SAS er et fælles skandinavisk selskab, og at man derfor rent praktisk har etableret et fælles skandinavisk tilsynskontor (STK), som udfører det daglige tilsyn med SAS. Der er indgået en aftale mellem Danmarks, Norges og Sveriges myndigheder om samarbejde vedr. tilsynet med SAS, og der er etableret et samarbejdsorgan, OPS-udvalget, der behandler og samordner tilsynet med SAS.

  STK's tilsyn skal være på samme niveau som de nationale myndigheders tilsyn med andre selskaber. Tilsynet er i øvrigt underlagt detaljerede internationale krav fra bl.a. EU for såvel operative som tekniske forhold og dermed også klare krav til selskabernes systemer.

  Der er endvidere af disse organisationer udarbejdet detaljerede retningslinjer for, hvorledes et tilsyn tilrettelægges og gennemføres. Disse regler er samtlige tilsynsmyndigheders fælles referenceramme i de forskellige lande. Det er på dette grundlag STK udfører sit tilsyn.

  SLV modtager planer for tilsynet, som foretages i et nærmere fastsat interval, og som opfylder de fastsatte krav.