Gå til hovedindhold

Flemming Hansen: Ambitiøs energipakke fra EU-Kommissionen

Indhold

  Det er et stort og ambitiøst skridt fremad for Europas energiforsyningssikkerhed, miljø og konkurrenceevne, når Europa-Kommissionen i dag fremlægger sin Strategiske Energiredegørelse, mener transport- og energiminister Flemming Hansen.

  Redegørelsen er første skridt på vejen mod en ny og samlet Energipolitik for Europa. I en omfattende pakke kommer Kommissionen med en række konkrete forslag til EU’s fremtidige energipolitik. Der foreslås bl.a. en markant øgning af anvendelsen af vedvarende energi ligesom indsatsen for energieffektivisering skal skærpes.

  Den ny fælles europæisk energipolitik skal opfylde flere samtidige formål: Bekæmpe klimaforandringer, skabe økonomisk vækst og beskæftigelse og begrænse EU’s sårbarhed overfor import af olie og gas.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

  - Det er en i EU-regi flot og ambitiøs energipakke EU-Kommissionen har fremlagt. Den behandler de store energi- og miljøudfordringer, som Europa står over for, og jeg kan med tilfredshed konstatere, at store dele af energipakken flugter godt med det danske EU-indspil, som regeringen på vegne af et bredt flertal i Folketinget sendte til Kommissionen i oktober sidste år. Det viser, at der er blevet lyttet til de danske synspunkter i Bruxelles. 

  - Der er et påtrængende behov for, at vi får en mere samlet europæisk energipolitik. I det seneste år har vi set flere eksempler på, at en strømafbrydelse i ét EU-land har haft store konsekvenser i et andet. Og for nylig har vi set, hvordan en lukket olieledning i en strid mellem Hviderusland og Rusland pludselig betyder, at et land som Tyskland fra det ene øjeblik til det andet mister 20% af sin olieimport.

  - Der er simpelthen brug for, at Europa bliver mere modstandsdygtige overfor den slags situationer. Det kan kombineres med en indsats for miljøet, beskæftigelsen og europæiske virksomheders konkurrenceevne.

  - Der er også grund til at glæde sig på vegne af de mange danske virksomheder, der leverer effektiv og vedvarende energiteknologiske løsninger.  Hvis vi i den politiske proces, der nu følger, kan fastholde ambitionsniveauet i pakken, er der ingen tvivl om, at der bliver tale om et kæmpe marked for grøn dansk teknologi med gode muligheder for fortsat vækst i eksporten af energiteknologi.

  - Vi vil nu se nærmere på de konkrete forslag i Kommissionens udspil og herunder også Kommissionens bud på en langsigtet klimaindsats, som også er fremlagt i dag. Herefter vil jeg indkalde partierne bag det danske EU-indspil til en drøftelse.

  Energipakken skal drøftes af EU-landenes energiministre på det kommende Ministerrådsmøde den 15. februar og vil derefter blive drøftet på EU’s stats- og regeringschefers forårstopmøde den 8. – 9. marts 2007. Parallelt med energipakken har Kommissionen fremlagt en strategi for den langsigtede klimaindsats, der ligeledes skal drøftes på forårstopmødet.