Gå til hovedindhold

Flemming Hansen: Gennembrud i EU’s energipolitik

Indhold

  EU’s energiministre har i dag taget et væsentligt skridt mod at etablere en ny europæisk enighed om fremtiden energipolitik.

  Energiministrenes anbefalinger skal drøftes af EU’s stats- og regeringschefer på det traditionelle forårstopmøde i marts.

  De vigtigste anbefalinger er:

  • at 20 procent af EU’s energiforbrug i 2020 skal komme fra vedvarende energi. Det er en tredobling i forhold til niveauet i dag
  • at 10 procent af den benzin og diesel, vi EU i 2020 bruger i vores biler, skal være biobrændstoffer.  Det svarer til den nationale danske målsætning
  • at EU frem mod år 2020 bestræber sig på at spare 20 procent på energien
  • at det indre marked for gas og elektricitet forbedres. Kommissionen skal udarbejde konkrete forslag. En af mulighederne vil være at følge det danske ønske om ejermæssig adskillelse på transmissionsniveau

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler fra Bruxelles:

  - Selv om dagens anbefalinger er ambitiøse, havde vi fra dansk side gerne set, at vi var nået længere, især hvad angår vedvarende energi og det indre marked for energi. Men det sidste ord er jo ikke sagt i denne sag. Stats- og regeringscheferne skal diskutere energi på topmødet i marts. Og herefter fremlægger Kommissionen konkrete forslag.

  - Jeg fornemmer klart, at vinden blæser vores vej. Jeg har i forhandlingerne med glæde noteret, at mange flere lande nu støtter den danske linje både i forhold til bindende målsætninger for vedvarende energi og i vores krav om et mere velfungerende marked for el og gas.

  - Jeg er også glad på dansk erhvervslivs vegne. En ambitiøs europæisk energipolitik er også til gavn for de mange danske virksomheder, der er førende indenfor energiteknologi.

  Dagens vedtagelser i EU flugter fint med de input, der fra dansk side er kommet igennem de seneste måneder og som har haft opbakning af en bred kreds af partier i Folketinget.