Gå til hovedindhold

Flemming Hansen opfordrer Kommissionen til at skærpe energiliberaliseringen i EU

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen har - med støtte fra 7 andre EU-medlemslande: UK, Spanien, Sverige, Finland, Holland, Belgien og Rumænien – sendt et åbent brev til Kommissionen. I brevet gør ministeren Kommissionen opmærksom på, at der på energirådsmødet den 6. juni 2007 var et klart flertal for at indføre ejermæssig adskillelse af de overordnede transmissionsnet for el og gas. Hermed menes den samme form for regulering på EU-niveau af de overordnede el-og gasnet, som blev indført i Danmark med etableringen af Energinet.dk. Med ejermæssig adskillelse af de overordnede net fra kommercielle aktiviteter (produktion og handel) sikres en neutral og uafhængig administration af nettene til gavn for konkurrencen og forbrugerne.

   

  Transport- og energiminister Flemming Hansen:

   

  - Jeg er glad for, at tendensen blandt medlemslandene klart går i retning af at støtte den samme løsning, som vi har valgt i Danmark med etableringen af Energinet.dk. Det er meget tilfredsstillende, at så mange af mine EU-kolleger har villet bakke op omkring dette brev til Kommissionen. Det sender et vigtigt signal til Kommissionen om at holde fast i, at ejermæssig adskillelse er den rigtige løsning til at sikre et effektivt konkurrencemarked for el og gas i EU.

   

  Baggrunden for initiativet er de uklare signaler, pressen fik på et pressemøde efter rådsmødet, som fejlagtigt gav indtryk af, at Kommissionen har et flertal af lande imod sig i spørgsmålet om ejermæssig adskillelse, som er Kommissionens foretrukne form for regulering.

   

  I brevet opfordres Kommissionen til at fastholde sine planer og fremlægge et forslag om ejermæssig adskillelse af de overordnede net.

   

  Kontaktperson: Chefkonsulent Svend Friis, Energistyrelsen, tlf.: 33 95 4277