Gå til hovedindhold

Flemming Hansens foreløbige kommentarer til Rigsrevisionsberetning om tilsynet med luftfart

Indhold

  Rigsrevisionen har gennem mere end et år undersøgt tilsynet med luftfarten. Tilsynet med danske luftfartsvirksomheder – herunder flyselskaber – udføres af Statens Luftfartsvæsen. Tilsynet med SAS udføres af de skandinaviske luftfartsmyndigheder igennem Skandinavisk Tilsynskontor (STK).

   

  Beretningen fra Rigsrevisionen blev offentliggjort i går. Transport- og energiminister Flemming Hansen har følgende kommentarer:

   

  -at flyvesikkerheden i Danmark og Skandinavien er meget høj, hvilket også fremgår af de statistikker over havarier og hændelser, der udarbejdes af såvel SLV som Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

   

  -at Rigsrevisionen og statsrevisorerne finder tilrettelæggelsen af tilsynet med civil dansk luftfart tilfredsstillende, hvilket noteres med glæde.

   

  -at  frekvensen af SLV´s tilsyn, og de tilsynsmetoder, der allerede anvendes i dag,  baserer sig på internationalt udviklede regler og kutymer, der afspejler den internationale vurdering af risiko og væsentlighed de forskellige tilsynsområder.

   

  -at  STK´s tilsyn med SAS gennemføres på samme internationale grundlag som de tilsyn, der i øvrigt udføres i de skandinaviske lande.

   

  -at der sker auditering af SLV´s tilsynsvirksomhed, herunder af STK, fra internationale organisationer.

   

  -at Transport- og Energiministeriet ikke løbende indhenter informationer om konkrete luftfartsselskaber, og således heller ikke om tilsynet med SAS.

   

  -at departementet i konkrete situationer har indhentet redegørelser om tilsynet med SAS og om de tiltag tilsynsmyndighederne iværksætter. Senest blev en sådan redegørelse indhentet i 2006 på baggrund af SAS ureglementerede flyvninger i 2005. I 2002 blev på baggrund af hændelserne i 1999 udarbejdet en særskilt redegørelse, der blev fremsendt til Folketingets Trafikudvalg i februar 2002.

   

  - at ministeriet fremover vil indhente oplysninger fra SLV, der dokumenter at SLV og STK overholder kravene til minimumsfrekvenser mv. for tilsyn

   

  - at jeg snarest vil drøfte Rigsrevisionens beretning på et møde med Direktøren for Statens Luftfartsvæsen.

   

  Rigsrevisionens beretning om tilsynet med luftfart kan findes på www.slv.dk og på Rigsrevisionens hjemmeside.