Gå til hovedindhold

Flemming Hansens kommentar til aftalen om en fast forbindelse over Femern Bælt

Transport- og energiminister Flemming Hansen er i dag blevet enig med sin tyske kollega, minister for transport, byggeri og byudvikling Wolfgang Tiefensee, om en aftale om en fast forbindelse over Femern Bælt.

Indhold

   

   

   

   

   

   

   

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:  

  - Jeg er meget stolt over, at det er lykkedes at blive enige om et så visionært internationalt projekt. 

  -Det er en stor sejr for den danske regering. En fast forbindelse over Femern Bælt vil binde Skandinavien og det Europæiske kontinent bedre sammen til gavn for Europa samt for Danmark og Tyskland . Beslutningen viser, hvor langt vi er nået i det europæiske samarbejde, hvor vi nu bogstavelig talt bygger broer til vore naboer. 

  - Forhandlingerne har været længe undervejs, men sådan er det med så store projekter. I dag må jeg sige, at det har været hele umagen værd. Der er tale om et meget solidt projekt med en sund økonomi og store trafikale gevinster. Når den faste forbindelse over Femern Bælt åbner i 2018, er jeg sikker på, at vi vil undre os over, at den ikke blev bygget noget før. 

  - Der er mange fordele ved en fast forbindelse over Femern Bælt. Først og fremmest bringer den mennesker og virksomheder tættere sammen. Vi kommer til at spare transporttid og omvejskørsel. Jernbanegodstransporterne sparer omkring 160 km. på strækningen mellem Hamborg-København. Beregningerne viser også, at der vil være en miljømæssig gevinst i form af blandt andet færre CO2-emissioner.  En hurtigere og mere effektiv transport vil således være til gavn for borgere og virksomheder på begge sider af Bæltet

  - Aftalen viser, hvor fremsynede vi har været i Danmark. Forbindelserne over Storebælt og Øresund har været modeller for aftalen om Femern Bælt. Det kloge i modellen er, at det er brugerne, uanset bopæl og nationalitet, der betaler for forbindelsen. Omvendt vil de, der ikke bruger forbindelsen, heller ikke komme til at betale for den. Dermed anlægger vi ikke forbindelsen på bekostning af andre og vigtige infrastrukturprojekter i Danmark. 

  - Nu kan vi smøge ærmerne op og arbejde på forbindelsen. Vi har aftalt en køreplan for den videre proces, der indebærer, at vi nu i fællesskab at søge om medfinansiering fra EU's TEN-program. Derefter skal vi i efteråret udarbejde en  regeringsaftale, der fastlægger alle detaljerne. Når regeringsaftalen er underskrevet, kan miljøundersøgelser og andre forundersøgelser iværksættes. Selvom 2018 ligger langt ude i fremtiden, er der mange opgaver, der skal løses, inden forbindelsen står klar.

  For nærmere beskrivelse af aftalen og projektet henvises til det materiale, der er tilgængeligt på www.trm.dk