Flemming Hansens kommentar til DONGs beslutning om Rødsand II havvindmøllepark

21. maj 2007

DONG Energy  har i dag meddelt, at selskabet udtræder af Konsortiet bag Rødsand 2 Havvindmøllepark. Konsortiet består af DONG Energy og E.ON Sverige AB med henholdsvis 80 % og 20 % ejerandele.  Konsortiet har ansøgt Energistyrelsen om, at tilladelsen til forundersøgelser på Rødsand overdrages til E.ON Sverige.

 

 

 

Konsortiet vandt efter en udbudsrunde retten til at opstille havvindmøller ved Rødsand II. Den tilbudte pris blev fastsat til 49,9 øre/kWh for 50.000 fuldlasttimer. Det svarer til ca. 14 års elproduktion. Parken forventes i drift i 2010.

 

 

 

Havvindmølleparken er et resultat af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 mellem Regeringen, S, SF, RV og KD.

 

 

 

Transport og energiminister Flemming Hansen udtaler:

 

 

 

-Jeg har noteret mig DONG Energy’s beslutning.

 

 

 

 -Det er vigtigt for regeringen, at der bliver opført de havvindmølleparker, der er aftalt.

 

 

 

-Jeg er meget tilfreds med, at den anden part i konsortiet E.ON Sverige er interesseret i at drive projektet videre.

 

 

 

-Jeg har bedt Energistyrelsen om at bidrage med at afklare alle udestående spørgsmål for E.ON Sverige , så selskabet hurtigst muligt kan træffe en endelig beslutning om Rødsand projektet. Regeringen lægger vægt på, at projektet gennemføres planmæssigt og uden forsinkelser.

 

 

 

Dong Energys brev til Energistyrelsen af d.d. kan ses på www.ens.dk  under nyheder.

 

 

 

 

 

Kontakt: Kontorchef Michel Schilling, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 46.