Flemming Hansens kommentar til resultatet af Øresundsudbuddet

27. juni 2007

Trafikstyrelsen og Skånetrafikken har fundet frem til vinderen af udbuddet af togtrafikken over Øresund i Danmark hhv. Sydsverige – dvs. fra Helsingør til Øresund samt mellem Øresund og Helsingborg, Hässleholm samt Karlskrona. Trafikstyrelsen vil indgå kontrakt med Kystbanen A/S, som er et samarbejde mellem DSB og det britiske firma First Group.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:   

-Jeg synes, det er flot, at DSB sammen med First har været stand til at klare sig i den hårde konkurrence, og jeg vil godt ønske DSB First tillykke med opgaven. Jeg er glad for, at DSB sammen med First har givet et konkurrencedygtigt tilbud. Det viser, at DSB har lært meget af de senere års deltagelse i udbud i udlandet.

-Jeg vil også gerne rose Trafikstyrelsen for en veltilrettelagt udbudsproces og for det samarbejde, som Trafikstyrelsen har etableret med Skånetrafiken, der er den skånske udbudsmyndighed. Trafikstyrelsens og Skånetrafikens evaluering af tilbuddene har været gennemgået af et uafhængigt fælles ekspertpanel. Gennemgangen fra Ekspertpanelets side viser, at Trafikstyrelsen og Skånetrafiken har foretaget en korrekt vurdering.

-Der har været lige adgang for alle interesserede jernbanevirksomheder til at afgive tilbud. Det har været godt for udbuddet, at der er afgivet mange gode tilbud på opgaven. Det viser, at der er en betydelig interesse for jernbanemarkedet i Danmark.

-Øresundstrafikken er inde i en betydelig vækst, og jeg tror, at den fokusering som ligger i udbuddet af trafikken vil understøtte den positive udvikling.

-I begge lande har der været lagt stor vægt på, at vi fik en sammenhængende trafik på tværs af Øresund. Trafikstyrelsen og Skånetrafiken har valgt den operatør, der har givet det samlet set bedste tilbud på trafikken på tværs af landegrænsen.

 -Jeg er derfor også specielt glad for, at det politiske mål om en fælles operatør er opfyldt. Med én fælles operatør – mod tidligere to - tager vi yderligere et skridt i retning af en tættere integration i Øresundsregionen.  Med én fælles operatør bliver driften enklere. Sammen med flere andre tiltag skulle det gerne føre til, at passagererne får flere tog til tiden

-Regeringens strategi med en gradvis konkurrenceudsættelse af jernbanetrafikken, er den rigtige. Udbuddet medfører lavere omkostninger og bedre service for passagererne. Konkurrenceudsættelse vil derfor fortsat skulle indgå som et middel til at styrke den kollektive trafik.

-Regeringen har besluttet at undersøge, hvordan man bedst muligt kan fortsætte udbudsprocessen. Samtidig undersøges, om det betyder, at DSB skal omdannes til et A/S og evt. delvist eller helt privatiseres.

Transport- og Energiministeriet har ført tilsyn med DSB’s tilbud under inddragelse af DSB’s statsautoriserede revisor – KPMG. Konklusionen er, at tilbuddet er i overensstemmelse med de regler, der gælder for DSB’s deltagelse i udbud.