Gå til hovedindhold

Forbedrede vilkår for den kombinerede godstrafik i Danmark

Indhold

  DSB og Railion har i dag indgået en aftale om en arealtilpasning af Railions lejemål på kombiterminalerne for omladning af gods mellem bil og bane i Taulov og Høje Taastrup. Herved reduceres Railions husleje.

  Den netop indgåede aftale er et resultat af forhandlinger, som har fundet sted siden efteråret 2005 mellem DSB og Railion. Med udgangspunkt i en aftale om reduktion af størrelsen på lejemålet i Taulov og Høje Tåstrup reduceres huslejen for Railion med ca. 40%. Dette udspringer af en række forretningsmæssige overvejelser hos DSB og Railion.

  Dagens aftale skal ses som et led i en gradvis forbedring af rammebetingelserne for jernbanegodset i Danmark.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  - Det er med stor tilfredshed, at jeg noterer mig, at DSB og Railion nu er blevet enige, blandt andet om en tilpasning af Railions lejemål på kombiterminalerne i Taulov og Høje Taastrup.

  - Jeg er glad for, at der med dagens aftale er skabt forbedrede muligheder for kombinerede godstransporter mellem vej og bane. Herved styrkes jernbanegodstransportens konkurrencekraft og dermed skabes et betydeligt udviklingspotentiale.

  - Samtidig giver aftalen arbejdsro til, at der i løbet af 2007 kan forberedes en mere omfattende og langsigtet ændring af organiseringen af kombiterminalerne.