Gå til hovedindhold

Foreløbig redegørelse fra Statens Luftfartsvæsen vedrørende Dash 8-Q400

Indhold

  Transport- og Energiministeriet anmodede den 14. september 2007  Statens Luftfartsvæsen om senest 1. november 2007 at udarbejde en grundig redegørelse for de to flyvehavarier den 9. og 12. september 2007 i henholdsvis Aalborg og Vilnius samt SLV´s vurdering af, hvorvidt der skønnes behov for ændring i myndighedernes fremtidige ageren.

  I lyset af havariet i Københavns Lufthavn lørdag den 27. oktober har ministeriet anmodet om, at redegørelsen også kommer til at omfatte dette havari, da dette havari kan give anledning til andre eller nye konklusioner i forhold til det samlede sagsforløb.

  Transport- og Energiministeriet har netop modtaget SLV’ s foreløbige redegørelse for de to første havarier.

  Det fremgår af redegørelsen, at de skandinaviske myndigheder har besluttet at foretage en fornyet gennemgang af sagen med fokus på, om de typecertificerende myndigheder har modtaget relevante oplysninger om luftfartøjstypen til brug for deres vurderinger vedrørende udstedelse af luftdygtighedsdirektiver. 

  Videre har de skandinaviske myndigheder besluttet at intensivere arbejdet vedrørende tilrettelæggelsen af det fremtidige tilsyn med SAS set i lyset af de organisatoriske ændringer, der er gennemført i SAS-gruppen de senere år.

  Redegørelsen kan læses her.

  Den endelige redegørelse, som også omfatter havariet i Københavns Lufthavn, skal SLV udarbejde hurtigst muligt og senest to uger efter, at Havarikommissionen gennem de foreløbige undersøgelser mener at have fastslået årsagen til havariet.

  Transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen udtaler:

  - Jeg har netop modtaget Statens Luftfartsvæsens foreløbige redegørelse for hændelserne i Aalborg og Vilnius. Den vil jeg og ministeriet nu granske nøje. Redegørelsen er lagt frem på ministeriets hjemmeside.

  - Ministeriet har samtidig bedt Statens Luftfartsvæsen om hurtigst muligt at udarbejde den endelige redegørelse, som også skal omfatte havari i Københavns Lufthavn den 27. oktober 2007. Først herefter kender vi det fulde billede og kan dermed tage stilling til eventuelle konklusioner om det samlede sagsforløb.