Gå til hovedindhold

Fremtidens veje skal være smukke

Indhold

  Veje er mere og andet end infrastruktur, der bringer trafikanterne hurtigt og sikkert fra ét punkt til et andet. De skal også være så smukt tilpassede formgivne vejanlæg som muligt. Arkitektur i forbindelse med vejanlæg skal planlægges og indarbejdes helt fra starten, og der skal være en overordnet arkitektonisk idé, som grundlaget for projektet.

  Sådan har strategien været siden 1995 i Vejdirektoratet, der nu udgiver bogen ”Smukke veje – ABC i vejarkitektur”.

  Bogen henvender sig især til vejsektorens medarbejdere og de kommunale beslutningstagere og er tænkt som inspiration til alle, der beskæftiger sig med vejanlæg. Bogen spænder fra beskrivelse af en række helhedsprojekter – især større anlægsarbejder - til fokus på visioner for fremtidens motorveje.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i forbindelse med udgivelse af bogen:

  - Hver gang vi bygger en ny vej, skal vi tænke på den som et bygningsværk, der skal ligge i omgivelserne mange år frem. Det er vi blevet rigtigt gode til, og der findes allerede mange gode eksempler på smukke veje rundt om i landet.

  - Jeg er meget glad for, at Vejdirektoratet nu har samlet sine erfaringer med smukke veje og visioner for fremtidens veje i en bog til gavn for hele vejsektoren. Med den nye udgivelse har eksempelvis de nye og større kommuner et godt redskab i deres kommende arbejde med at planlægge og vedligeholde vejnettet.

  - Bogen rummer flere gode eksempler på sammenhængen mellem god arkitektur, god teknisk kvalitet, godt håndværk, trafiksikkerhed og god økonomi. Her kan beslutningstagerne med egne øjne se, hvor smukt man rent faktisk kan bygge veje, så de placerer sig godt i omgivelserne og bliver en oplevelse i sig selv at køre på.

  - Jeg er overbevist om, at bogen ikke blot vil inspirere, men også sætte gang i en udvikling, hvor endnu flere veje bliver bygget med ønsket om at skabe god vejarkitektur til glæde for alle os, der færdes på dem.

  Yderligere oplysninger om udgivelsen:

  Arkitekt Ulla Egebjerg, Vejdirektoratet, tlf.: 2218 4037 ;  email: ue@vd.dk
  Bogen kan downloades på Vejdirektoratets hjemmeside: www.vd.dk