International opbakning til Flemming Hansen på energiminister-møde

15. maj 2007

Transport- og energiminister Flemming Hansen fik i dag opbakning fra en række andre lande til sit krav om en ny kurs for Det Internationale Energiagentur (IEA) – OECD-landenes samarbejdsorganisation på energiområdet.

 

Flemming Hansens kritik faldt på et møde mellem de 26 landes energiministre. Den danske transport- og energiminister gjorde sig til talsmand for, at IEA i sine analyser og prognoser nytænker omfanget af udfordringer for energisektoren. Det gælder både spørgsmålet om forsyningssikkerhed, nødvendigheden af markante CO2 reduktioner, energieffektivitet og stærkt øget anvendelse af vedvarende energi. Det budskab blev direkte støttet af England, Irland, Finland og Sverige.

 

Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

 

- Verden står overfor enorme udfordringer på energiområdet – meget mere komplekse end i 1970’erne. I dag handler det både om energipriser, CO2 udledninger og forsyningssikkerhed, herunder reduceret afhængighed af import fra individuelle lande og regioner. Jeg har i dag sendt et tydeligt signal til IEA, om at vi har brug for at IEA lever op til den udfordring. Og jeg er glad for at jeg fik opbakning til mine synspunkter.

 

- Danmark og EU er nu kommet i front med et stærkt og ambitiøst energiudspil med vægt på  vedvarende energi og energieffektivitet. Men EU kan ikke alene løse verdens energi- og klima problemer. Her har vi brug for IEA som brobygger til de andre industrialiserede lande, herunder Rusland, men også Kina, Indien, Brasilien. For at løfte den opgave må IEA følge med tiden. 

 

-  IEA laver prognoser, som viser hvad der sker, hvis vi ikke ændrer vores forbrug og produktion af energi. Uændrede energivaner betyder, at vi bliver mere og mere afhængige af importeret olie- og gas, at vi vil udlede bekymrende meget CO2 og blive mere økonomisk sårbare overfor stigende energipriser. IEAs analyser viser også, at eksisterende politikker kun vil forbedre situationen marginalt.

 

- IEA mangler at vise os, hvordan vi for alvor kan ændre energisektoren i bæredygtig retning.  Vedvarende og energieffektivitet forbedrer både miljø og forsyningssikkerhed . Den erkendelse mangler vi endnu at se slå gennem i IEA.

 

- IEA har betydelig  gennemslagskraft i energiverdenen. Det billede som IEA tegner giver vigtige signaler til investorer, til industri og regeringer. Kan IEA vise vejen og rådgive om hvordan investeringerne i vedvarende energi forbedrer forsyningssikkerhed og miljø, så er det meget vigtigt budskab at få ud til verden – især uden for EU.

 

IEA-ministermødet er det første store internationale energiministermøde siden EU-topmødet i marts, hvor man vedtog ambitiøse mål for vedvarende energi og energibesparelser: Siden sidste IEA-ministermøde i 2005 er den internationale bekymring for energiforsyningssikkerhed og klimaforandringer vokset markant.

 

IEA er oprettet i 1974 i forlængelse af den første olieforsyningskrise. IEA er en selvstændig organisation indenfor rammerne af OECD-samarbejdet og varetager en bred vifte af opgaver i relation til bl.a. olieforsyningssikkerhed og beredskab, udvikling af energimarkederne, energieffektivitet, og vedvarende energi. IEA har 26 medlemslande. Mere om IEA kan findes på intenetsiden http://www.iea.org/journalists/faq.asp