Gå til hovedindhold

Kommissionen foreslår EU-støtte til den faste forbindelse over Femern på 27,6 pct.

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort sit forslag til EU-støtte til de transeuropæiske transportnet (TEN-T) for perioden 2007-2013.

Indhold

  Til den faste forbindelse over Femern Bælt foreslår Kommissionen en EU-støtte på 2,6 mia. kr. for perioden 2007 – 2013. Dette svarer til 27,6 pct. af de forventede udgifter til projektet frem til 2013.

  Hertil kommer, at Kommissionen foreslår et støttebeløb på 165 mio. kr. til forundersøgelser vedr. de danske jernbanelandanlæg.

  Kommissi0nens forslag skal behandles på et møde i Komiteen for Finansielle TEN-spørgsmål i slutningen af november. Herefter skal Europa-Parlamentet høres.  Den endelige fastlæggelse af støttebeløbene forventes at foreligge i begyndelsen af 2008.

  For perioden efter 2013 vil der blive ansøgt om EU-støtte til projektet i en kommende ansøgningsrunde, der vedrører perioden 2014 – 2020.

  Transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen udtaler:

  -Jeg har naturligvis noteret mig Kommissionens forslag med stor interesse. Det foreslåede støttebeløb, der udgør 27 pct. af udgifterne i den første projektperiode viser, hvor højt Kommissionen prioriterer en fast forbindelse over Femern Bælt.

  -Det giver gode muligheder for at få EU-støtte  i en tilsvarende størrelsesorden, når vi i 2013 søger om støtte til den resterende del af projektperioden.

  -Hvis det ender med et støttebeløb i den størrelsesorden, som Kommissionen nu har foreslået, vil det være et overordentligt tilfredsstillende resultat for Danmark.