Gå til hovedindhold

Kommissionen vil åbne det indre energimarked endnu mere

Europa-Kommissionen har i dag fremsat sin ventede 3. energiliberaliseringspakke.

Indhold

  Som ønsket fra dansk side foreslår Kommissionen, at det skal være sværere for store energiselskaber at bruge deres monopolstatus til skade for den frie konkurrence og dermed for energiforbrugerne. Liberaliseringspakken lægger således op til skærpede regler om uafhængighed mellem de overordnede el- og gasnet og de kommercielle produktions- og handelsselskaber.

  Transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen siger:

  - Kommissionens nye udspil til yderligere åbning af det indre energimarked er ambitiøst og ser fornuftigt ud. Det indeholder en række tiltag, som kan gøre konkurrencen på det indre energimarked både mere effektiv og bidrage til at styrke den grænseoverskridende handel med elektricitet og gas. Det er ting, vi fra dansk side har efterlyst, fordi det sikrer lige og fair konkurrencevilkår og et effektivt fungerende indre energimarked, som vil være til gavn for de danske og europæiske forbrugere og virksomheder.

  - Kommissionen foretrækker fuld ejermæssig adskillelse mellem energinettene og de kommercielle selskaber. Det samme gør den danske regering, da det er den mest effektive og ubureaukratiske måde at sikre den frie konkurrence på.

  Formålet med Kommissionens nye pakke er at styrke den eksisterende lovgivning vedrørende åbningen af EU's indre energimarked. Kommissionen har dermed fulgt op på sin strategiske energiredegørelse fra 10. januar 2007 og  stats- og regeringschefernes beslutninger i det Europæiske Råd den 8.-9. marts 2007.

  Kommissionen forslår også styrkede beføjelser til de nationale regulatorer (energitilsyn) og oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed til at overvåge den grænseoverskridende handel med el- og gas. Desuden ønsker Kommissionen et tættere bindende samarbejde mellem operatørerne af de overordnede el- og gasnet.

  Link for english version