Gå til hovedindhold

Målrettet indsats for bedre trafiksikkerhed og fremkommelighed på statsvejnettet

Indhold

  Øget trafiksikkerhed, bedre fremkommelighed, bedre forhold for cyklisterne og flere parkér- og samkørselspladser.

  Det er indholdet i en omfattende indsatsplan for anlægsprojekter uden for motorvejsnettet, som Vejdirektoratet gennemfører i 2007.

  Initiativerne bygger blandt andet på udpegningen af de såkaldte ”sorte pletter” i trafikken. Udpegningen af sorte pletter og de efterfølgende initiativer er et af de vigtige instrumenter i arbejdet med at øge trafiksikkerheden på vejene.

  Der er udpeget en lang række strækninger og kryds i trafikken, der er meget belastet af ulykker. Løsningen er eksempelvis at bygge rundkørsler, forbedre signalanlæg og belysning, lave rumleriller eller etablere nye svingbaner.

  Der er i 2007 afsat 120 millioner kroner til anlægsprojekter uden for motorvejsnettet, der kan medvirke til øget trafiksikkerhed, bedre fremkommelighed, bedre forhold for cyklisterne og flere parkér- og samkørpladser. Initiativerne fordeler sig over hele landet, jf. vedlagte kort.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Jeg er rigtig glad for, at vi her kan præsentere denne meget flotte indsatsplan af velvalgte og gennemtænkte initiativer, der vil komme trafikanter til gode i alle dele af landet. Hermed fortsætter vi det seriøse arbejde, med at øge trafiksikkerheden og forbedre fremkommeligheden på statens veje. Med disse initiativer får vi således virkeliggjort en række af tiltagene i ministeriets trafiksikkerhedsstrategi fra 2006. 

  -Som de fleste ved, bygger og udvider vi i disse år vores motorvejsnet for at sikre fremkommelighed mellem landsdelene. Det er store anlæg, som naturligt nok tiltrækker stor opmærksomhed fra det omgivende samfund. Lige så vigtigt er det dog at fokusere på de anlæg, vi bygger uden for motorvejsnettet, for de handler i høj grad også om sikkerhed, tryghed og fremkommelighed på veje og i byer.

  -Vi holder fast i den målrettede indsats med at udpege de særligt trafikfarlige steder og lave rundkørsler, sikrere signalanlæg, rumleriller, helleanlæg og bedre afmærkning.

  -Vi vil også etablere nye parker & samkørpladser, hvor bilisten kan parkere sin bil og køre videre sammen med en anden. Ved at flere bilister kører i samme bil kan den enkelte trafikant spare tid og penge, samtidig med at det er til gavn for miljøet og fremkommeligheden på vejene. Det er der sund fornuft i.  

  Yderligere oplysninger: Programleder Peter Simonsen, Vejdirektoratet, tlf.: 72 44 36 31, email: ps@vd.dk