Minister udpeger medlemmer til bestyrelsen for det nye energiforskningsprogram EUDP

27. september 2007

Transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen har udpeget bestyrelsen for det nye Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – EUDP, der bliver et centralt element i regeringens ambitiøse satsning på udvikling af ny energiteknologi. Som led heri vil regeringen øge de samlede offentlige midler til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi til 1 mia. kr. årligt fra 2010, hvoraf EUDP programmet kan udgøre knap 400 mio. kr.

Bestyrelsen vil have følgende sammensætning:

Torkil Bentzen, formand, tidligere adm. dir. for Energi E2

Bodil Nyboe Andersen, tidligere nationalbankdirektør

Ulla Röttger, direktør, I/S Amagerforbrænding

Birgit W. Nørgaard, adm. direktør i Grontmij | Carl Bro Danmark

Per Toft Valstorp, direktør for produktion, Novo Nordisk

Leo Bjørnskov, tidligere departementschef

Thomas Højlund Christensen, professor, DTU

Programmet har fokus på udvikling og demonstration af ny teknologi, som kan virkeliggøre Danmarks energipolitiske målsætninger, og som samtidig indeholder et erhvervsmæssigt potentiale. Målet er at få afprøvet de mange gode forskningsresultater i praksis, således at de efterfølgende kan udnyttes kommercielt og bidrage til at styrke Danmarks eksport og konkurrenceevne indenfor energiteknologi. Programmet vil også medvirke aktivt til yderligere at fremme samarbejdet mellem de kommercielle aktører og de videns- og forskningsinstitutioner, som har skabt lovende teknologiske resultater.

Transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen siger:

- Det har været helt afgørende for regeringen at styrke forskning og udvikling af fremtidens energiteknologier. Det vil gøre det muligt at opfylde regeringens ambitiøse mål om mindst at fordoble anvendelsen af vedvarende energi inden 2025 og udvikle ny effektiv energiteknologi, så energiforbruget kan reduceres.

- Jeg har store forventninger til det nye EUDP program og den nye bestyrelse. Det bliver en vigtig opgave for EUDP at være fødselshjælper for ny dansk energiteknologi, der kan bidrage til at opfylde vores energimålsætninger og samtidig sikre de kommercielle succeser.

- Jeg ser frem til, at bestyrelsen samler de gode kræfter i industrien og i forskningsverdenen og får dem til at arbejde endnu bedre sammen frem mod fælles udviklingsmål. Samarbejdet og koordineringen med de øvrige programmer og interessenter på området er af stor betydning, hvis vi skal opnå maksimal effekt af den offentlige indsats.

Transport- og energiministeren har endvidere efter indstilling fra bestyrelsesformand Torkil Bentzen udpeget kontorchef Nicolai Zarganis til chef for programmets sekretariat, der er placeret i Energistyrelsen.

For yderligere information kontakt:

Pressechef Jesper Damm Olsen tlf +45 3392 4302

Formand for bestyrelsen af EUDP Torkil Bentzen: Mobil :  +45 4070 3000