Gå til hovedindhold

Næste skridt taget mod etablering af havvindmøllepark ved Horns Rev 2

Indhold

  Energistyrelsen har den 19. marts 2007 givet tilladelse til etablering af havvindmølleparken Horns Rev II i Vesterhavet. 3. fase mod etablering af havvindmølleparken er hermed en realitet efter at VVM processen, der har forløbet over det sidste år, nu er afsluttet.

   

  Horns Rev II forventes at bestå af 95 møller á 2,3 MW i alt maksimalt 215 MW samt 3 større forsøgsmøller med en samlet effekt på maksimalt 15 MW. Når havvindmølleparken står færdig i 2009, vil den være den 9. havvindmøllepark i Danmark og på det tidspunkt blandt verdens største. Horns Rev II vil årligt kunne forsyne ca. 200.000 husstande med elektricitet, svarende til omkring 2 % af det danske elforbrug.

   

  Transport og energiminister Flemming Hansen udtaler:

   

  -Det er meget positivt, at vi efter en veloverstået VVM redegørelse er kommet et stort skridt nærmere den nye havvindmøllepark ved Horns Rev. Etableringen af parken forløber således helt planmæssigt.

   

  -Projektet illustrerer Danmarks internationale førerposition på vindområdet og er med til at virkeliggøre regeringens ambitiøse mål for vedvarende energi. Det er regeringens hensigt at fordoble anvendelsen af vedvarende energi inden 2025. Her vil den nye vindmøllepark yde et vigtigt bidrag.

   

  Tilladelsen til etableringen af Horns Rev II er en udmøntning af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Her blev det bl.a. aftalt, at der skulle udbydes 2 havvindmølleparker i Danmark på hver 200 MW. Efter en udbudsrunde tildelte Energistyrelsen d. 30. juni 2005 Energi E2 (nu Dong Energy) koncessionen for Horns Rev II havvindmøllepark.

   

  Energi E2 (nu Dong Energy) blev udpeget som vinder af udbuddet ved Horns Rev 2. Den aftalte pris for vindmøllestrømmen er en fast afregningspris på 51,8 øre/kWh for 50.000 fuldlasttimer (det svarer til ca. 12 år.) Havvindmølleparken planlægges placeret ca. 30 km fra kysten og ca. 14 km nordvest for den eksisterende vindmøllepark ved Horns Rev. Parken vil samlet omfatte et areal på ca. 35 km2.

   

  Energinet.dk har ansvaret for at udbygge elnettet ud til vindmølleparken.

   

  Kontaktoplysninger: Kontorchef Michel Schilling eller Steffen Nielsen, Energistyrelsen 33926700