Gå til hovedindhold

Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i kommunerne. Aftalen skal sikre, at kommunerne gennemfører de samme energibesparelser, som de statslige institutioner er forpligtet til.

Indhold

  Transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen siger:

  - Mange kommuner gør allerede i dag en stor indsats for at begrænse energiforbruget. Men skal regeringens ambitiøse energibesparelsesmål opfyldes, er det vigtigt, at energiforbruget i de offentlige institutioner reduceres yderligere. Jeg er derfor glad for, at kommunerne sammen med staten har forpligtet sig til at gøre en ekstra indsats for at fremme energibesparelser. Jeg synes, at aftalen er et udtryk for, at kommunerne og staten har fundet fælles fodslag om dette vigtige spørgsmål.

  Formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Bjørn Dahl udtaler:

  - Målene for kommuner og stat bliver nu de samme på dette område, og det er vi meget positive overfor i lyset af behovet for en national indsats på energi- og klimaområdet. Vi har også lagt vægt på, at det efter aftalen er op til kommunerne selv at finde vejene til at nå målene. Rent økonomisk er målet at gennemføre investeringer, der har en tilbagebetalingstid på under fem år, så aftalen bygger på en sund, økonomisk måde at tænke på.

  De statslige institutioner er ifølge et cirkulære forpligtet til at gennemføre alle energibesparelsesprojekter i statslige institutioner med en tilbagebetalingstid på under fem år. Energispareprojekterne identificeres ved den lovpligtige energimærkning, og institutionerne er forpligtet til at indkøbe energieffektivt udstyr ved nyanskaffelser. Ifølge aftalen mellem Transport- og Energiministeriet og KL skal kommunerne gennemføre de samme energibesparelser som statslige institutioner.

  Som led i aftalen udarbejdes en årlig rapport, der dokumenterer fremdriften i kommunernes indsats for energibesparelser. Rapporten skal lægges til grund for en drøftelse mellem KL og Transport- og Energiministeriet, som også skal omfatte mulighederne for at styrke og støtte indsatsen i kommunerne ved eksempelvis erfagrupper, særlige initiativer med energiselskaberne, Elsparefondens indsats mv.

  Aftalen løber frem til 2012, hvor der gennemføres en fælles evaluering af indsatsen.  

  Yderligere oplysninger i Energistyrelsen hos: Chefkonsulent Peter Bach, telefon 3395 4325, e-mail; pb@ens.dk

  Yderligere oplysninger i KL hos: Pressekonsulent Trine Søndergaard, telefon: 3370-3333, e-mail: trs@kl.dk