Gå til hovedindhold

Ny dansk havnestrategi 2025: ”Danske havne til fremtidens transportløsninger”

Transport- og Energiministeriet udgiver i dag Dansk Havnestrategi 2025 med titlen ”Danske havne til fremtidens transportløsninger”.

Indhold

   

   

   

  Ministeriet præsenterer dermed strategien for udviklingen af den danske havnesektor frem til 2025, og placerer havnesektoren som led i regeringens samlede godstransportstrategi. Det handler om både transport, vækst og miljø.

  Havnesektoren er en del af løsningen på fremtidens transportudfordringer og er et afgørende bindeled i samspillet mellem søtransporten og andre transportformer.

  Strategien skal bidrage til, at havnesektorens rammebetingelser også i fremtiden er tilpasset markedets aktuelle vilkår, så der gennem havnene kan ske effektive omlastninger mellem skib og landtransporter.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  - Analysen er et vigtigt bidrag til diskussionen af fremtidens rammebetingelser for havnesektoren. Den viser, at danske havne og havnesektoren i sin helhed spiller en central rolle for godsomsætningen og den samfundsøkonomiske udvikling i Danmark. 

  - Analyserne viser også, at den eksisterende Havnelov er et godt grundlag for havnesektorens udvikling af et konkurrencedygtigt produkt.

  - Havnestrategien skal ses som led i en proces for den fortsatte udvikling af rammebetingelserne for hele transporterhvervet. I denne proces vil alle berørte parter blive inddraget.

  - Jeg ser frem til en spændende og frugtbar debat af de undersøgelser Transport- og Energiministeriet lægger op til i Godstransportens Tænketank, hvor de forskellige transportformer er repræsenteret.

  - Med den tidshorisont havnestrategien dækker finder jeg det naturligt såfremt andre temaer på et tidspunkt, vil kunne inddrages i debatten.

  Havnestrategien vil kunne findes på Transport- og Energiministeriets hjemmeside www.trm.dk  under publikationer.