Gå til hovedindhold

Ny ekstraordinær dige- og kystbeskyttelsespulje til private

Indhold

  Den ekstraordinære situation efter vinterens storme har betydet, at der er sket omfattende skader på diger og kystbeskyttelse i blandt andet udkantsområder og på flere af de danske småøer. Regeringen foreslår derfor, at det i år bliver muligt for private at opnå et ekstraordinært midlertidigt tilskud til genopretning af ødelagte diger og kystbeskyttelse.

  Forslaget indebærer, at der oprettes en ekstraordinær pulje på 8 mio. kr. med henblik på tilskud til privates genopretning af diger og kystbeskyttelse i udkantsområder og på øerne. Den ene halvdel af midlerne til puljen finansieres af Transport- og Energiministeriet, og den anden halvdel finansieres af Fødevareministeriet.

  Den ekstraordinære pulje oprettes som et supplement til den allerede eksisterende kystbeskyttelsespulje på 4 mio. kr., hvorfra private og kommuner kan opnå tilskud til særlige kystbeskyt­telsesprojekter og udbedring af skader på kystbeskyttelse efter stormflod.

  Det er som udgangspunkt den enkelte grund- eller digeejers ansvar at kystbeskytte, men med de ekstra midler ønsker regeringen at åbne mulighed for, at private vil kunne opnå tilskud til genopretning af diger og kystbeskyttelse i udkantsområder og på øerne efter følgende retningslinier:

  • Der skal være tale om områder, hvor Stormrådet har erklæret stormflod.
  • Der ydes udelukkende støtte til reparation af diger og ikke til forstærkning eller udbygning.
  • Der ydes støtte til maks. 1/3 af anlægsudgiften og højest 0,5 mio. kr. pr. projekt.
  • Puljen kan søges af private og dige- og kystbeskyttelseslag.
  • Den ekstraordinære tilskudsmulighed gælder i 2007.
  • Kystdirektoratet behandler ansøgninger.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger i den anledning:

  - I efteråret 2006 gjorde jeg det muligt for private at få del i en pulje på 4 mio. kr. til reparation af diger og anden kystbeskyttelse. Jeg tror, at en ny pulje på 8 mio. kr. som ekstra supplement til de 4 mio. kr. vil være med til at hjælpe grundejerne i udkantsområderne og på de små øer til at reparere skader på kystbeskyttelse forårsaget af vinterens storme.

  Fødevareminister Hans Chr. Schmidts kommentarer :

  - De 4 mio.  kr.  fra fødevareministeriets  landdistriktsprogram vil  være  med til at sikre digerne og forbedre  naturen og miljøet i de digeafhængige områder.   Som sønderjyde kender jeg til digernes store betydning for både menneskerne og naturen i de områder, som digerne beskytter. Flere steder er der gennem århundrede opstået særlige kulturer i områderne, eksempelvis den særlige vadehavskultur. Det er vigtigt, at digerne hele tiden holdes ved lige, så de kan tjene deres formål, når naturens kræfter spiller med musklerne. Derfor har vi oprettet den nye, ekstraordinære  pulje til dige- og kystbeskyttelse.