Ny forsknings- og uddannelsesstrategi skal sikre Danmark mere olie og gas

12. april 2007

Regeringen har i samarbejde med den danske olieindustri og danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner taget initiativ til at få udarbejdet en fornyet strategi for en forsknings- og uddannelsesindsats, som kan medvirke til en øget langsigtet indvinding fra de danske olie- og gasfelter. De seneste års udvikling har vist, at alt for få unge vælger en uddannelse indenfor dette område på trods af de gode økonomiske og karrieremæssige perspektiver i branchen.

Det danske samfund nyder i disse år godt af store indtægter fra Nordsøen. Men hvis olieeventyret i Danmark skal fortsætte, er det nødvendigt, at vi uddanner tilstrækkelig mange kvalificerede geofysikere, geologer og olieingeniører. Det er dem, der i fremtiden skal finde olien og sikre, at vi kan få olien produceret fra de tætte danske kalklag i undergrunden.

Styregruppen, som har forestået arbejdet, har netop afleveret sine anbefalinger til transport- og energiminister Flemming Hansen. Styregruppen har benyttet et ekspertpanel med bl.a. olie- professorer fra University of Texas i Austin og fra Heriot – Watt University i Edinburgh, som er blandt de mest velrenommerede uddannelsessteder i verden indenfor oliebranchen.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

- Vores olie- og naturgasproduktion giver os forsyningssikkerhed og statslige indtægter, som bidrager væsentligt til vores gode økonomi. Det er to meget gode grunde til, at vi gør en stor indsats for at øge en langsigtet dansk produktion.

- Jeg har derfor bedt Energistyrelsen om i samarbejde med de relevante parter at iværksætte en målrettet informationsindsats, der skal sikre at flere unge mennesker bliver opmærksom på de store og spændende jobmuligheder, der findes indenfor olie- gassektoren. Jeg har også i det lovforslag, som jeg netop har fremsat om et energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram foreslået, at offentlige midler herfra kan anvendes til olie- og gasprojekter af høj faglig kvalitet.

Styregruppen anbefaler for det første, at der samarbejdes imellem de få og spredte eksisterende danske miljøer, således at de studerende får tilbud om en sammenhængende olie- og gasuddannelse på et internationalt højt niveau.

For det andet anbefales det, at offentlige forskningsmidler anvendes til olie- og gasprojekter af høj kvalitet, så der i Danmark kan skabes/opretholdes et forsknings- og uddannelsesmiljø på højt internationalt niveau. Endelig foreslår styregruppen, at der iværksættes et målrettet informationsarbejde om de store muligheder, der er for unge mennesker indenfor efterforskning og produktion af olie og naturgas.

Videnskabsministeriet, som har bistået styregruppe og ekspertpanel, har allerede drøftet styregruppens anbefalinger med ledelsen fra de store universiteter og forventer på den baggrund, at der både kan sikres en målrettet koordination af uddannelsesforløbet for unge olie- gasstuderende og en styrket dialog med aftagerne af kandidaterne.

Styregruppens anbefalinger og ekspertpanelets rapport kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk

Yderligere oplysninger hos vicedirektør Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 66 55 eller direktør for Nordsøenheden Peter Helmer Steen, tlf.:72 26 57 60 eller mob.:21 46 87 56.