Gå til hovedindhold

Ny platform for trafiksikkerhedskampagner på plads

Indhold

  De seks nyetablerede regionale Færdselssikkerhedsudvalg har i denne uge vedtaget en plan for regionale og fælles landsdækkende trafiksikkerhedskampagner i 2007.

  Færdselssikkerhedsudvalgene er nedsat i forbindelse med kommunalreformen og overtager amternes arbejde med at lave kampagner for trafiksikkerhed. Medlemmerne i udvalgene kommer fra Vejdirektoratet, politiet, kommunerne, sygehusregionerne, lokale organisationer og Rådet fra Større Færdselssikkerhed. Vejdirektoratets nye regionale vejcentre sekretariats- og formandsfunktionerne for udvalgene.

  De landsdækkende fælleskampagner kommer blandt andet til at handle om skolestart, spirituskørsel, hastighed og brug af seler .

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  - Jeg er meget glad for, at de regionale færdselssikkerhedsudvalg nu er kommet godt i gang. Det er vigtigt, at det forebyggende arbejde på trafiksikkerhedsområdet nu kan fortsætte og er sammenhængende.

  - Samtidig synes jeg, at udvalgene med deres valg af fælles landsdækkende kampagner lægger op til en bred indsats, der samlet set vil styrke trafiksikkerheden i Danmark.

  - Trafiksikkerhedskampagnerne er et eksempel på netværksarbejde, hvor alle ansvarlige parter forstår at trække på samme hammel. Det har vi været rigtigt dygtige til i trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark.

  - Derfor er det også meget positivt at så forskellige lokale organisationer som eksempelvis 3F, DTL, Dansk Cyklistforbund, Ældre Sagen, FDM og Falck er blevet valgt som repræsentanter til udvalgene. Det trækker dem mere direkte ind i arbejdet og giver nye samarbejdsflader.

  Landsdækkende fælleskampagner og initiativer i 2007:

  • Fælles skolestartskampagne
  • Udvikling af ny landsdækkende kampagne mod spirituskørsel
  • Hastighedskampagne
  • Selekampagne
  • Praktiske cykelkurser for landets 5. og 6. klasser
  • Forældreinvolvering vedr. unges adfærd i trafikken
  • Præsentationer med ”trafikinformatører” i landets 9. klasser