Gå til hovedindhold

Nye passagerprognoser for Metro Cityringen

De første foreløbige resultater af den opdaterede trafikmodel, som forudser trafikmønstre og –adfærd i forbindelse med Metroen, foreligger nu. Genberegninger i Ørestadens Trafik Model (OTM) version 5.0 forudser, at der vil blive foretaget færre, men længere rejser med kollektiv transport i fremtiden.

Indhold

  For Metro Cityringen forventes 3,7 procent færre passagerer, end det passagergrundlag, der lå til grund for finansieringen fra driften i finansieringsaftalen. Det betyder som udgangspunkt, at driften af Cityringen vil bidrage med ca. 250 mio. kr. mindre end hidtil forudsat. Dette beløb skal ses i forhold til de forventede anlægsomkostninger på 15 mia. kr.

  For den eksisterende Metro viser de foreløbige beregninger, at antallet af påstigere i 2015 ligger 14,6 procent lavere end forudsat i Ørestadsselskabets budget for år 2015. Det betyder, at hvis der ikke iværksættes yderligere initiativer for at få flere passagerer, vil Ørestadsselskabets opleve et indtægtstab i år 2017 på 74 mio. kr.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  - Med opdateringen af trafikmodellen har vi fået en bedre prognose for, hvordan trafikvanerne vil se ud med en Cityring. Det er vigtigt, at vi får så godt et billede som muligt, men hverken jeg eller nogen som helst andre kan med sikkerhed sige noget om, hvordan fremtiden udvikler sig. En prognose er jo netop en prognose.

  - På baggrund af de nye prognoser, kan vi se, at der som udgangspunkt kommer til at mangle ca. 5 procent af driftens bidrag til finansieringen af Cityringen.

  - Det er naturligvis beklageligt, men på den anden side er det ikke et større beløb, end at de tre parter kan håndtere dette inden for den indgåede aftale. Cityringsaftalen vil derfor ikke blive genåbnet som følge af dette resultat.

  - De nye foreløbige beregninger viser også, at der kommer færre passagerer end forventet i metroens etape 1-3. I første omgang vil det være en opgave for bestyrelsen for det nye, samlede Metroselskab at sikre en retvisende budgettering for selskabet herunder for indtægterne samt at tage mulige initiativer for at styrke selskabets økonomi. Det kunne fx være i form af kampagner, som kan tiltrække flere passagerer til det fantastisk effektive transportsystem, Metroen er.

  - I anden omgang er det med det kommende lovgrundlag for Metroselskabet lagt fast, at de tre ejere må blive enige om, hvordan et økonomisk udestående håndteres. Det gælder, hvis anlægsudgiften viser sig at blive større, og det gælder, hvis passagerindtægterne svigter.