Gå til hovedindhold

Redegørelse vedr. informationer om asbest i DSB’s tog

Transport- og energiministeren har i dag fremsendt en redegørelse til Folketinget om, hvilke informationer Transport- og Energiministeriet har modtaget om asbest i DSB’s tog i perioden 1985 til 2006.

Indhold

  Det fremgår af redegørelsen, at der er foretaget en omfattende gennemgang af ministeriets journal for perioden 1985 til 2006. I den forbindelse er sager vedrørende DSB’s materiel, helbred, arbejdsmiljø, personsager samt diverse borgerhenvendelser blevet gennemgået. Det fremgår af redegørelsen, at ministeriet har modtaget informationer om asbest i DSB’s tog i forbindelse med fem sager.

  • Den første sag vedrører en henvendelse fra en tidligere DSB-ansat af 18. oktober 2006 om brudte asbestforseglinger i DSB S-tog, arbejdsmiljømæssige spørgsmål og helbredsmæssige forhold. Eksistensen af denne sag redegjorde transport- og energiministeren for i besvarelsen af spørgsmål 92 fra Trafikudvalget af 12. januar 2007.
  • Den anden sag vedrører en borgerhenvendelse vedr. en række spørgsmål om kollektiv trafik i hovedstadsområdet modtaget i ministeriet den 3. april 2000. Her omtales bl.a. spørgsmålet om udskiftning af S-togene. Denne sag redegjorde transport- og energiministeren for i forbindelse med samråd i Trafikudvalget den 14. december 2006.
  • Den tredje sag vedrører udarbejdelsen af akt 181 af 18. marts 1997. I den forbindelse fremsendte DSB en række oplysninger vedr. anskaffelsen af nye S-tog. Heraf fremgik det bl.a., at det i forbindelse med udrangeringen af DSB’s 2. generations S-tog skulle påregnes en nettoudgift i størrelsesordenen 45 mio. kr. primært p.g.a. nødvendig asbestisolering.
  • Den fjerde sag vedrører et notat af 25. september 1987 fra DSB til trafikministeren. I et følgebrev til Hovedstadsrådets formand, der er vedlagt notatet, fremgår det, at der findes ca. 350 S-togsvogne, der er isoleret med asbest, og at en beslutning om, i hvilket omfang disse vogne skal renoveres, kan udskydes og kædes sammen med beslutningen om udskiftningstakten.
  • Den sidste sag vedrører et brev af 16. oktober 1986 fra DSB til ministeren for offentlige arbejder, hvoraf det fremgår, at DSB har etableret en arbejdskabine til forsegling af asbestisolering i S-tog.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  - Redegørelsen, der omfatter perioden 1985-2006, viser, at Transport- og Energiministeriet har identificeret fem sager, der omhandler spørgsmålet om asbest i DSB’s tog. Det drejer sig om et aktstykke, to borgerhenvendelser og to notater fra DSB til ministeren tilbage i henholdsvis 1986 og 1987.

  - Borgerhenvendelsen fra oktober 2006 blev pga. de personfølsomme helbredsoplysninger journaliseret i ministeriets personsager, som der er begrænset søgeadgang til. Det betød, at jeg på samrådet den 14. december ikke var orienteret om eksistensen af denne sag, hvilket naturligvis ville have været relevant.

  - Jeg har gennem hele forløbet lagt vægt på, at der er åbenhed om denne sag. Alle er optagede af, at sagen bliver grundigt belyst, så vi kan sikre, at gentagelser ikke forekommer. Ministeriets redegørelse supplerer den undersøgelse, som DSB har gennemført og draget konsekvensen af. Nu gælder det om, at de udsatte medarbejdere får den bedst mulige hjælp og oplysning samtidig med, at gentagelser udelukkes.