Gå til hovedindhold

Regeringen overholder energipolitisk aftale om vindmøller

Indhold

  På baggrund af S, R og SF’s udmelding om at regeringen har svigtet løfterne i den energipolitiske aftale fra 29. marts 2004 om at anlægge 2 nye havvindmølleparker og gennemføre en skrotningsordning for gamle landmøller, udtaler transport- og energiminister Flemming Hansen:

   

  - Regeringen har fuldt ud levet op til 29. marts-aftalen fra 2004. Allerede 3 uger efter at aftalen blev indgået fremsatte regeringen et omfattende lovforslag, som skulle implementere aftalen. Kritikken fra S, R og SF er derfor helt uforståelig.

   

  - Etableringen af de to havvindmølleparker ved Horns Rev og Rødsand kører planmæssigt. Der har været gennemført udbudsrunder helt i overensstemmelse med den model, som er aftalt, og som Socialdemokraterne i øvrigt selv foreslår, man skal gå frem efter. Der er udpeget en vinder for begge projekter, og på Horns Rev er der gennemført en VVM-undersøgelse af konsekvenserne for miljøet. For Rødsand er der givet en forundersøgelsestilladelse. Vindmølleparkerne ventes idriftsat i henholdsvis 2009 og 2010. De politiske partier er blevet orienteret om projekterne og den forsinkelse på 1-2 år, som oppositionen nu kritiserer. Det skete eksempelvis ved udpegningen af vinderne af Horns Rev og Rødsand i hhv. juni 2005 og april 2006 og ved besvarelsen af Folketingsspørgsmål 716 i november 2005.

   

  - Det er også helt uden hold i virkeligheden, når S, R, og SF kritiserer regeringens opfølgning på skrotningsordningen. Regeringen gennemførte omgående – med ikrafttrædelse 1. januar 2005 - de regler, der skal sikre vindmølleejerne en ekstra økonomisk kompensation på 12 øre/kWh i 12.000 timer, hvis de skrotter deres gamle vindmølle.

  - Regeringen har gentagne gange skrevet til kommuner og amter for at sikre, at det nødvendige plangrundlag er på plads lokalt. Miljøministeren havde før jul møde med Kommunernes Landsforening om sagen, ligesom hun og KL har skrevet til kommunerne og understreget deres forpligtelse til at finde egnede placeringer. Status er nu, at der er skabt plads i regionplanlægningen til knap 650 MW vindkraft. Skrotningsordningen omfatter 350 MW og løber indtil udgangen af 2009. Alle forudsætninger er derfor på plads for at aftalen kan opfyldes.

   

  - Jeg vælger at tro, at der er tale om politisk drilleri, når oppositionen nu kritiserer regeringen for, at der de sidste par år ikke er opført så mange vindmøller. Regeringen har for nyligt foreslået, at vi fordobler udbygningen med vedvarende energi frem mod 2025. Hvis vi skal bevare den store opbakning i befolkningen til vindmøllerne, er det helt afgørende at vi tager lokale hensyn. Derfor har regeringen lagt stor vægt på, at der i videst muligt omfang tages hensyn også til lokale ønsker.

   

  - Regeringen overholder sine politiske aftaler. Når S, R og SF er kommet til besindelse, håber jeg at de vil deltage i forhandlingerne om regeringens energiudspil. Der er brug for en bred politisk aftale om den fremtidige energipolitik.