Rigtigt indstillede spejle redder liv

Transport- og energiminister Flemming Hansen åbner kl. 13.30 en ”spejltestplads” for lastbiler ved rastepladsen Kildebjerg Syd på E 20 ved Odense.

29. marts 2007

Spejltestpladsen er en opfølgning på Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers analyse fra efteråret 2006 om ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister. 

Spejltestpladsen er indrettet på en pædagogisk måde for at demonstrere, hvor let det er at indstille spejlene korrekt. Havarikommissionen konstaterede i sin analyse, at rigtigt monterede spejle er lette at indstille, hvis man følger nogle enkle anvisninger. På den baggrund anbefalede Havarikommissionen, at overskueligt og pædagogisk materiale om indstilling af spejle skal videreudvikles og kommunikeres til chaufførerne.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler på den baggrund:

-Det er utroligt vigtigt, at lastbilernes spejle er rigtigt indstillet for at undgå de tragiske højresvingsulykker. Vi har derfor indrettet denne spejltestplads, hvor lastbilchaufførerne på en nem måde kan se, om spejlene er indstillet korrekt.

-Dette er ét af flere tiltag, der følger op på Havarikommissionens anbefalinger. Senere i løbet af foråret gennemfører vi bl.a. en større kampagne rettet mod både lastbilchauffører og cyklister.

-Vi skal fortsat have fokus på disse ulykker og på andre ulykker, hvor de bløde trafikanter bliver de små. Havarikommissionen arbejder derfor, på min foranledning, på en dybdeanalyse af ulykker med cyklister i vejkryds. Det er vigtigt for os at få mere viden om, hvilke faktorer der ligger bag de alvorlige cyklistulykker, og hvordan der kan skabes bedre løsninger for at undgå dem.

-Den viden som vi får med disse analyser, vil vi bruge i forbindelse med realiseringen af den cykelstrategi, som jeg lancerer om kort tid.