Gå til hovedindhold

Sidste skridt i åbningen af Europas postmarkeder

Indhold

  Den 1.-2. oktober 2007 er der Rådsmøde for de europæiske transportministre i Luxembourg. På dagsordenen er der især 2 sager, der skal fremhæves:

  1) På mødet forventes der enighed om, at konkurrencen gives fri på EU’s postmarkeder i løbet af de næste to til fire år. 2) Fremdriften i organiseringen og finansieringen af det fælles europæiske satellit og radionavigationsprogram Galileo drøftes.

  Transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen udtaler,

  Om åbning af postmarkederne:

  -Gode posttjenester til alle borgere og virksomheder er af stor betydning for velfungerende kommunikation i vores samfund. Jeg er derfor tilfreds med udsigten til, at EU nu tager de sidste skridt i den gradvise åbning af postmarkederne.

  -Medlemslandene vil fortsat have pligt til at sikre, at hele samfundet bliver betjent med gode posttjenester til overkommelige priser.

  -Jeg tror, at brugerne af posttjenesterne fremover vil opleve, at der sker en yderligere udvikling af de tjenester, de kan benytte sig af som følge af markedsåbningen og nye aktører på postmarkedet.

  -Hvordan direktivet konkret skal gennemføres i Danmark vil blive drøftet med de politiske partier i den kommende tid. Det er vigtigt, at vi sikre den grundlæggende service.

  Om Galileo:

  -Galileo er et meget ambitiøst europæisk industri- og teknologiprojekt. Det er vigtigt, fordi det sikrer europæerne forsyningssikkerhed med et uafhængigt og meget præcist navigationssystem.

  -Jeg mener, at det er vigtigt at bevare fremdriften i projektet og samtidig sikre, at projektet holder sig inden for en økonomisk ansvarlig ramme.