Tættere samarbejde med Brasilien på energiområdet

13. september 2007

Transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen underskriver i dag en aftale med Brasiliens udenrigsminister Celso Amorim om et tættere samarbejde på energiområdet mellem Brasilien og Danmark. Aftalen omfatter energieffektive løsninger i bygninger, vedvarende energi og biobrændstoffer, effektiv olie-gas produktion og effektiv affaldshåndtering. 

Den danske regering har besluttet, at biobrændstoffer skal udgøre 5,75 % af det samlede brændstofforbrug til transport i 2010. Set i det perspektiv er et samarbejde med Brasilien interessant, da Brasilien har store erfaringer med anvendelse af biobrændstoffer i biler. Siden 1970’erne har brasilianerne blandet alkohol eller bioethanol udvundet af sukkerrør i benzinen. Danmark har virksomheder, der er verdensførende i produktion af enzymer, som anvendes til biobrændstoffer.  Samtidig har Danmark iværksat en række projekter om udvikling af 2. generations bioethanol.

Størstedelen af den brasilianske elproduktion kommer fra vandkraft.  Men Brasilien er interesserede i andre avancerede teknologier inden for vedvarende energi såsom vindkraft og solenergi, hvor danske virksomheder har styrkepositioner. Derudover er der stor interesse i Brasilien for dansk ekspertise inden for affaldshåndtering.

Transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen udtaler:

-Vi kan lære meget af brasilianernes praktiske erfaringer med anvendelse af bioethanol i bilerne.  Samtidig kan Brasilien drage fordel af Danmarks viden om vedvarende energi og effektiv energiteknologi. Jeg ser derfor frem til samarbejdet og håber, at virksomheder i både Danmark og Brasilien vil tage bolden op og udvikle nye intelligente energiløsninger. Det har verden brug for.

I dag afholdes en konference hos Dansk Industri, hvor både præsident Luiz Inácio Lula da Silva og direktøren for det brasilianske Petrobras José Sergio Gabrielli de Azevedo deltager sammen med en række danske erhvervsfolk. Transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen vil i sit indlæg fremhæve, hvorledes Danmark gennem sin energipolitik har prioriteret vedvarende energi og fastholdt et konstant energiforbrug de sidste 30 år trods en økonomisk vækst på 70 %. Regeringen vil også fremover arbejde for at øge andelen af vedvarende energi og sikre et stabilt energiforbrug, samtidig med at aktiviteten i samfundet øges.