Gå til hovedindhold

Torkil Bentzen udpeget til formand for nyt udviklings- og demonstrationsprogram for energiteknologi

Transport- og energiminister Flemming Hansen udpeger Torkil Bentzen til formand for den kommende bestyrelse for et nyt Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). En uafhængig bestyrelse skal prioritere midlerne i det nye program.

Indhold

  Folketinget vedtog den 1. juni 2007 lov om EUDP, der afløser det hidtidige Energiforskningsprogram (EFP). Der er indtil videre afsat ekstra 477 mio. kr. til programmet for årene 2007-10. Desuden har regeringen fremlagt forslag om at fordoble de offentlige midler til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet frem mod 2010.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  - Jeg er meget tilfreds med, at vi nu - med opbakning fra alle Folketingets partier - har fået vedtaget det nye EUDP-program. Vi er mange, der har store forventninger til det nye program, og jeg har tiltro til, at Torkil Bentzen med sin brede erhvervsmæssige baggrund kan føre programmet frem til markante resultater.

  Programmet skal fremme udviklingen af konkurrencedygtige teknologier, der på en gang kan øge forsyningssikkerheden med energi og føre til mindre belastning af miljøet end i dag. Fokus vil være på udvikling og demonstration af nye energiteknologier for dermed bringe resultaterne af forskningen i nye energiteknologier tættere på anvendelse. Der oprettes et sekretariat i Energistyrelsen til betjening af den nye bestyrelse.

  Torkil Bentzen har tidligere været administrerende direktør for Energi E2 A/S, næstformand for Dansk Energi, medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Industri og indtil for nylig formand for Dansk Industri’s branchefællesskab Energi Industrien. Torkil Bentzen er medlem af en række bestyrelser. Bl.a. er han formand for bestyrelsen i Mitsui Babcock Ltd. og medlem af bestyrelsen for FLS Industries A/S og Statens og Kommunernes Indkøbs Service.

  I løbet af kort tid vil transport- og energiminister Flemming Hansen udpege de øvrige bestyrelsesmedlemmer for EUDP.