Gå til hovedindhold

Transport- og energiminister Flemming Hansen løfter sløret for indholdet i den kommende vejgodsstrategi

Transport- og energiminister Flemming Hansen taler i dag på Dansk Transport og Logistiks generalforsamling i Aalborg Kongres og Kulturcenter.

Indhold

  Transport- og Energiminister Flemming Hansen vil i sin tale komme ind på en række af de store udfordringer som lastbilerhvervet står overfor i de kommende år. Disse udfordringer er beskrevet i en analyserapport som Økonomi- og Erhvervsministeriet og Transport- og Energiministeriet offentliggjorde den 16. april 2007, og som findes på Transport- og Energiministeriets hjemmeside ( www.trm.dk ).    

  Vejgodstransporterhvervets udfordringer omfatter især erhvervets produktivitet og effektivitet, rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere samt nye krav som følge af de internationale udviklingstendenser, der stiller nye krav til transportsektoren. Hertil kommer, at erhvervet også har en række udfordringer i forhold til at sikre en positiv udvikling for miljø og trafiksikkerhed. 

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  - Regeringens kommende vejgodsstrategi vil indeholde en vifte af forskellige initiativforslag, der vil bidrage til at styrke og udvikle lastbilerhvervet, så Danmark også i fremtiden vil have af de mest effektive transporterhverv i Europa. Som led i effektiviseringsprocessen skal det samtidig sikres, at der sker en reduktion af erhvervets miljø- og energibelastning samt en forbedring af trafiksikkerheden.

  - Vejgodsstrategien vil have fokus på følgende områder:

  • En fortsat høj fremkommelighed for lastbiltransporterne i Danmark - trods den forventede vækst i trafikken.
  • En gradvis udbredelse af modulvogntog.
  • Arbejdskrafttilgang til erhvervet.
  • At flere nystartede vognmænd kommer ind i gode vækstforløb.
  • Et styrket samspil mellem transportformerne.
  •  En generel regelforenkling for erhvervet.
  •  Forbedret trafiksikkerhed og færre miljøgener.

  - Regeringens kommende vejgodsstrategi vil således indeholde en bred vifte indsatser på tværs af ministerområder.

  - Strategien forventes offentliggjort til sommer, når initiativforslagene er blevet drøftet med erhvervets organisationer.