Transport- og energiminister Flemming Hansens kommentarer til debatten om Femern Bælt:

15. juni 2007

-Hvis det lykkes at blive enige med Tyskland om en fast forbindelse over Femern Bælt, vil der under alle omstændigheder blive tale om en finansieringsmodel, hvor brugerne af broen kommer til at betale for investeringen. En fast forbindelse over Femern Bælt vil altså ikke fortrænge andre infrastrukturinvesteringer i Danmark, siger transport- og energiminister Flemming Hansen.