Transport- og energiministeren diskuterer bekæmpelse af trængselsproblemer i Europa

30. maj 2007

Transport- og energiminister Flemming Hansen har i dag deltaget i et møde i Sofia, Bulgarien, med deltagelse af transportministrene i ca. 50 lande i Europa og resten af verden.

Temaet for ministermødet var ’Trængsel’, som hvert år koster erhvervsliv og borgere verden over gigantiske summer og som truer med at bremse den økonomiske vækst, hvis ikke der bliver gjort noget for at bevare fremkommeligheden for den fri bevægelse for varer og personer, som er en forudsætning for den fortsatte globalisering.

Der er tale om det første møde i det nyetablerede Internationale Transport Forum, som fremover på et årligt møde vil sætte fokus på strategiske nøglespørgsmål for den globale transportsektor.

Transport- og energiministeren ledede én af i alt fem arbejdssessioner på mødet. Denne session fokuserede på, hvorledes man udnytter den eksisterende transportinfrastruktur bedre.

Hovedkonklusionerne af diskussionen var, at der er behov for en global indsats på en række felter for at styrke fremkommeligheden for varer og personer, herunder

  • Øget anvendelse af intelligente transportsystemer
  • Prioritering af persontrafik og godstrafik hver for sig på fastlagte tidspunkter
  • Bedre styring og anvendelse af hele transportsystemet på tværs af transportformerne med henblik på optimering af hele transportkæden
  • Fokuseret fjernelse af hindringer ved grænsepassage, f.eks. ved EU’s ydre grænser

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

-Jeg finder det meget positivt, at vi i Det Internationale Transportforum har mulighed for at drøfte vigtige transportpolitiske spørgsmål, som er afgørende for den økonomiske udvikling verden over.

 -Spørgsmålet om fremkommelighed er en nøglefaktor, når det drejer sig om at styrke forudsætningerne for den internationale samhandel og dermed den økonomiske vækst globalt.

-I den arbejdssession, som jeg ledede, havde vi en inspirerende diskussion af mulighederne for at udnytte den eksisterende transportinfrastruktur bedre, således at vi kan koncentrere os om at bygge ny infrastruktur der, hvor det virkeligt betaler sig.