Gå til hovedindhold

Transport- og energiministeriet sætter fokus på de trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Transport- og Energiministeriet udgiver i dag et debatoplæg med titlen ”Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet” omhandlende fremtidens trafikale udfordringer med fokus på hovedstadsområdet.

Indhold

  En række faktorer, som f.eks. den økonomiske vækst, udviklingen på boligmarkedet og forandringer i pendlingsmønstre betyder, at trafikmængderne i hovedstadsområdet forventes at vokse yderligere i de kommende årtier. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at der er behov for at få et overblik over de udfordringer, der vil komme til at præge regionen fremover, ligesom der er behov for dialog med de lokale myndigheder.

  Oplægget er desuden foranlediget af kommunalreformen, hvor der siden 1. januar 2007 er nye rammer for planlægningen i hele landet – og ikke mindst i hovedstaden, hvor HUR er blevet nedlagt som koordinerende enhed på trafikområdet. Oplægget beskriver således de nye organisatoriske rammer for den fremtidige planlægning og dialog mellem de lokale myndigheder og staten.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  - Analysen er et vigtigt bidrag til diskussionen af fremtidens transportudfordringer i hovedstadsområdet.

  - Analyserne viser, at regeringen allerede på en række områder med de indgåede trafikforlig har været på forkant med udviklingen. Således er der som følge af allerede vedtagne projekter en række strækninger på det overordnede vejnet i hovedstadsområdet, hvor der i 2020 vil være mindre fremkommelighedsproblemer end i dag.

  - Men analyserne viser også, at vi ikke kan læne os tilbage. Vi må fortsætte den fremadrettede tænkning, og hele tiden være et skridt foran udviklingen. Derfor sætter regeringen bl.a. via den nedsatte Infrastrukturkommission fokus på de lange perspektiver så vi får et godt grundlag for visionære politiske beslutninger. Udspillet her om hovedstadsområdet er tænkt som en inspiration i den debat.

  Oplægget gennemgår den forventede udvikling i trafikken frem mod 2020 og beskriver i den forbindelse en række udviklingstendenser, der er afgørende for, hvordan transportefterspørgslen udvikler sig. Udspillet skal ligeledes anvendes til at styrke grundlaget for dialogen med de lokale myndigheder – en dialog, der generelt skal understøttes efter kommunalreformen i hele landet gennem regeringens trafikredegørelser hvert fjerde år.

  Ministeren siger i den forbindelse:

  - Der er her tale om et debatoplæg, og Transport- og Energiministeriet vil derfor invitere interesserede kommuner på Sjælland på embedsmandsplan til et møde i juni, hvor oplæggets resultater præsenteres. Der vil være mulighed for at indgive skriftlige bemærkninger og kommentarer under en høringsperiode frem til 20. august 2007.

  - Jeg ser således frem til en spændende og god debat.

  Oplægget gennemgår en række strategier der for, hvordan fremkommeligheden kan sikres fremover.  Oplægget vil samtidig også kunne styrke grundlaget for debatter om transportudviklingen i og omkring de store byer også andre steder i landet. Debatoplægget findes på www.trm.dk  under publikationer 2007.