Transport- og Energiministeriets nye cykelstrategi kører på to hjul

25. maj 2007

”Flere cykler på sikker vej i staten” er Transport- og Energiministeriets nye cykelstrategi og et bidrag til at få endnu flere danskere til at vælge cyklen og få cyklisterne sikkert til og fra arbejde, ud i naturen og til fritidsaktiviteter.

Cykelstrategien – der meget passende kører på ”to hjul” – rummer dels en lang række konkrete indsatser i forhold til statens cykelinfrastruktur, dels en række konkrete initiativer, der kan inspirere vej- og trafiksektoren til at fremme og udvikle cykeltrafikken.

”Forhjulet” er indsatserne på statens infrastruktur:

 • 25 mio. kr. til etablering af ny trafiksikker cykelinfrastruktur
 • 25 mio. kr. til målrettet vedligeholdelsesindsats af eksisterende cykelinfrastruktur
 • Forbedret planlægningsindsats med udarbejdelse af en samlet cykelstiplan for statsvejene i 2007 og 2008
 • Særlig inddragelse af hensyn cykeltrafik i VVM-undersøgelser
 • Øget trafiksikkerhed for cyklister gennem kampagner og analyser af cyklistulykker
 • Idékatalog om cykelparkering

”Baghjulet” er indsatserne som inspirator for kommunerne og vej- og trafiksektoren:

 • Regional forankring af trafiksikkerhedskampagneindsats
 • Nye initiativer til udvikling og formidling af de nationale cykelruter og cykelturisme
 • Etablering og udvikling af internetbaserede ”vidensportaler” om cykeltrafik
 • Udbredelse af kendskabet til virksomhedscykelordninger
 • Årlig konference om udvikling af cykeltrafikken
 • Udvikling af ny viden om cykeltrafik (f.eks. analyseprojekter)

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

- Jeg er overbevist om, at strategiens mange konkrete indsatser kan være med til at opfylde vores vision om mere cykeltrafik på en cykelinfrastruktur, som er blandt de bedste i verden.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi årligt kan investere ca.  50 mio. kr. til ny og mere trafiksikker cykelinfrastruktur. Strategien rummer en lang række initiativer, som er med til at give vore mange cyklister en bedre og mere sikker færden på cyklen.

- Med cykelstrategien gennemfører vi også en række konkrete initiativer. Det er vigtigt med en lokal forankring af kampagner for cyklisternes trafiksikkerhed. Det vil ske på Vejdirektoratets nye decentrale vejcentre rundt om i landet, og her ser vi frem til et godt og aktivt samarbejde med lokale myndigheder og interesseorganisationer.

- Vi gennemfører i samarbejde med bl.a. Dansk Cyklist Forbund og Friluftsrådet et projekt til udvikling, formidling og dialogarbejdet med de nationale cykelruter. Også Skov- og Naturstyrelsen vil spille en vigtig rolle i arbejdet.

- Jeg håber, at de nye kommuner kan finde god inspiration og hjælp i cykelstrategien. Det er bare at gå i gang, op på cyklen – staten har vist vejen!

Cykelstrategien ”Flere cykler på sikker vej i staten” kan findes på Transport- og Energiministeriets hjemmeside www.trm.dk under publikationer.