Gå til hovedindhold

Transportministermøde i Bruxelles den 22. marts 2007

En transportpolitik med fokus på energieffektivitet og klimavenlige transporttyper, enighed om første fase af luftfartsaftale med USA samt Luftfartsaftale om overflyvninger af Sibirien.

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen har den 22. marts 2007 deltaget i Rådsmøde for transportministrene i Bruxelles. På dagsordenen var der især 3 sager, der skal fremhæves:

  Transport og Lissabonprocessen
  Rådet vedtog den 19. februar konklusioner om en transportpolitik, der skal mindske såvel energiforbrug som emissioner og dermed mindske de negative indvirkninger transportsektoren har på klimaforandringer. Ministrene har i dag drøftet bæredygtig transportpolitik og klimabeskyttelse med udgangspunkt i de tidligere vedtagne konklusioner.

  Forhandlingerne mellem EU og USA om luftfartsaftale
  Rådet er nået til enighed om en aftaletekst, der skal udgøre første fase i etableringen af et åbent luftfartsområde mellem EU-landene og USA. Aftalen, der skal træde i kraft 30. marts 2008 betyder bl.a. at alle restriktioner for markedsadgang og kapacitet for luftfartsselskaberne mellem EU og USA bliver fjernet, og de europæiske luftfartsselskaber får større mulighed for at investere i amerikansk luftfartsindustri. Også forholdene omkring flyvesikkerhed, konkurrence samt miljø vil nyde godt af et udvidet samarbejde mellem de to parter. Der vil således blive muligheder for at samarbejde omkring foranstaltninger for at mindske luftfartens indvirkning på klimaforandringer og konkret omkring handel med emissioner.

  Aftale om overflyvninger af Sibirien
  På Rådsmødet har ministrene godkendt en længe ventet aftale mellem EU og Rusland om afskaffelsen af royalty-betalinger for overflyvninger af Sibirien, som Rusland i mange år har forlangt fra udenlandske luftfartsselskaber. Betalingerne har ikke været i overensstemmelse med internationale bestemmelser og har kostet flyselskaberne betragtelige udgifter. Den opnåede aftale fjerner gradvis betalingerne indtil 2014.

  Transportminister- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  - Jeg er meget tilfreds med, at der i dag har været lejlighed til at diskutere bæredygtig transportpolitik og klimabeskyttelse. Det er særligt tilfredsstillende, at de danske ambitioner på såvel regeringschefernes topmøde som her vinder gehør. Fra dansk side har vi således endnu engang kunnet fremføre vores støtte til CO2 reduktion, mærkning af energiforbrugende produkter, støtte til EU indsatsen inden for biobrændstof og udviklingen af et kvotehandelssystem for luftfarten samt bedre tilrettelæggelse af jernbanedriften. 

  - Det er meget positivt, at første fase af aftalen mellem EU og USA om et fælles luftfartsområde nu er faldet på plads. Aftalen gør meget for luftfartssikkerhed, konkurrence og muligheden for kommercielle aftaler mellem europæiske og amerikanske luftfartsselskaber. Der er faktisk tale om en epokegørende begivenhed i international luftfart og jeg er særligt tilfreds med, at aftalen sikrer passagerer og fragtkunder bedre vilkår gennem øget konkurrence.

  - Det glæder mig overordentligt, at vi nu har opnået en aftale, der normaliserer betalingerne for overflyvning af Sibirien. Opkrævningen af royalties har ikke været i overensstemmelse med de internationale bestemmelser og har modarbejdet fair konkurrence. Aftalen med Rusland vil være til stor gavn for forbrugerne, der på længere sigt vil kunne opleve større konkurrence med flere flyforbindelser til lavere priser.

  - De to luftfartsaftaler illustrerer meget fint EU's styrke som en samlet enhed. De enkelte medlemsstaters bilaterale forhandlinger har ikke været tilstrækkelige, og man kunne have forudset mange års nytteløst tovtrækkeri. Der er tale om en triumf for såvel formandskabet, for Kommissionen, som for hver medlemsstat.