Gå til hovedindhold

Vedr. artikel i dag i Jyllands Posten om aktier i post og jernbane

Indhold

    Jyllands Posten bringer i dag en artikel om transport- og energiminister Flemming Hansens aktiebesiddelser i Siemens og Deutsche Post.

    Transport- og energiminister Flemming Hansen siger i den anledning:

    -Jeg vil gerne understrege, at der er, og hele tiden har været, fuld åbenhed om mine aktiebesiddelser. Der skal dog ikke skal herske nogen tvivl om min uafhængighed i forhold til disse to selskaber, og jeg har derfor bedt min investeringsrådgiver om at afhænde aktierne i dag.  

    - Når jeg vender hjem fra ferie, vil jeg sammen med min investeringsrådgiver foretage en nøje gennemgang af min øvrige aktieportefølje for at sikre, at investeringerne er forenelige med mit hverv som minister.