Gå til hovedindhold

2008

40 resultater

Mindre zig-zag flyvning i Europa

09. dec. 2008

Nyhed

Transportminister Lars Barfoed har i dag deltaget i rådsmødet for EU’s transportministre i Bruxelles. På dagsordenen var bl.a. et forslag, der skal skabe fornyet dynamik i arbejdet med etableringen af det fælles europæiske luftrum samt det såkaldte Eurovignette-direktiv, som er et led i EU’s arbejde for mere miljørigtig godstransport.

En samlet transportplan for Danmark

08. dec. 2008

Nyhed

Regeringen fremlægger i dag sit bud på en samlet plan for dansk transportpolitik frem til 2020. Der er tale om en omfattende reform, der sikrer massive investeringer i infrastrukturen og sætter markant ind overfor transportens miljøudfordringer.

33 mio. kr. til nytænkning og kreative løsninger inden for transportsektoren

25. nov. 2008

Nyhed

Det Strategiske Forskningsråd har i dag offentliggjort, hvilke ansøgere der har modtaget støtte under forskningsprogrammet for transport.

Effektive og miljørigtige lastbiler på de danske veje

24. nov. 2008

Nyhed

I dag ruller de første vogntog ud på de danske veje. Det markeres af transportminister Lars Barfoed på Høje Taastrup Transportcenter.

Esbjerg Havn får EU-støtte til nyt transportkoncept

24. nov. 2008

Nyhed

Komiteen for EU-støtte til Transeuropæiske Transportnet, som består af repræsentanter for EU-medlemslandene og har Kommissionen som formand, har besluttet at tildele EU-støtte på 39,5 mio. kr til bedre infrastruktur i Esbjerg Havn og havnen i Zeebrugge, Belgien.

Transportminister Lars Barfoed arbejder for regelforenkling på godstransportområdet

18. nov. 2008

Nyhed

Sommertiden ophører den 26. oktober 2008

22. okt. 2008

Nyhed

Tilbagebetaling af Femern Bælt-forbindelsen forkortes med to år

17. sep. 2008

Nyhed

En ny finansiel analyse af den faste forbindelse over Femern Bælt viser, at kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt udformet som en skråstagsbro forventes at være betalt på cirka 23 år.

Nye tidsværdier – Transportministeriet styrker beslutningsgrundlaget for transportprojekter

12. sep. 2008

Nyhed

Ti nye Øresundstog

04. sep. 2008

Nyhed