Gå til hovedindhold

33 mio. kr. til nytænkning og kreative løsninger inden for transportsektoren

Det Strategiske Forskningsråd har i dag offentliggjort, hvilke ansøgere der har modtaget støtte under forskningsprogrammet for transport.

Indhold

  Der er i alt bevilget 33 mio. kr. til transportforskning, der fordeler sig med:

  • § 13.2 mio. kr. til projektet ”Usikkerheder i vurdering af transportprojekter” DTU Transport
  • § 16.7 mio. kr. til projektet ”Drivkræfter og begrænsninger i transportudviklingen – Bidrag til klimaforandringer” DTU Transport
  • § 3 mio. kr. til det Noria-net, der er et fælles nordisk transportforskningsprojekt vedr. logistik og godstransport.

  Endvidere har Forsknings- og Innovationsstyrelsen i november 2008 bevilget 14 mio. kr. til etablering af et innovationsnetværk for transportsektoren.

  Hertil kommer, at regeringen og forligspartierne bag globaliseringsaftalen har bevilget yderligere 25 mio. kr. til transportforskning i 2009, der udmøntes senere.

  Samlet set er der tale et klart løft af den samlede transportforskning og transportinnovation i Danmark.  Transportminister Lars Barfoed udtaler i denne sammenhæng:

  -Transportsektoren står overfor en række store udfordringer i de kommende år, hvor der på den ene side forventes en stor vækst og på den anden side stilles voksende krav om reduktion af transportsektorens klima- og miljøbelastning.

  -Vi har behov for nytænkning og kreative løsninger, der kan ske i et tæt samarbejde mellem forskere og transporterhverv. Styrkelsen af transportforskning og transportinnovation er et helt afgørende skridt i den rigtige retning. Jeg glæder mig til at følge resultatet af denne satsning, som jeg forventer, vil virke som en katalysator for en styrket transportforskning i Danmark.