Gå til hovedindhold

Bred politisk aftale om en fast Femern Bælt-forbindelse

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, har i dag indgået en historisk aftale om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Indhold

  Forligspartierne ønsker ved etableringen af den nye faste forbindelse at styrke de trafikale forbindelser mellem Danmark og kontinentet. Forbindelsen vil forbedre transportmulighederne mellem Danmark og Tyskland markant, ikke mindst for jernbanetrafikken, og vil i sig selv give en væsentlig CO2-reduktion.

  Femern Bælt-forbindelsen er et vigtigt element i en nødvendig styrkelse af den samlede infrastruktur i både Øst- og Vestdanmark, som også Infrastrukturkommissionen har peget på.

  Femern Bælt-forbindelsen vil blive fuldt brugerfinansieret. Udbygningen af de danske landanlæg bliver finansieret med afkast fra forbindelsen.

  Målet er, at den faste forbindelse over Femern Bælt åbner for trafik i 2018.

  Transportminister Carina Christensen vil i morgen underskrive en juridisk bindende traktat om Femern Bælt-forbindelsen med den tyske transportminister Wolfgang Tiefensee.

  Med traktaten og den politiske aftale indledes nu det konkrete arbejde med at projektere den faste forbindelse. Regeringen vil i efteråret 2008 fremsætte forslag til projekteringslov for forbindelsen.

  Læs aftaleteksten

  For yderligere oplysninger kontaktes:

  Transportminister Carina Christensen (v/pressechef Jesper D. tlf.  33 92 43 02)

  Kristian Pihl Lorentzen (V), tlf. 33 37 45 60

  Henriette Kjær (K) tlf.  33 37 42 09

  Magnus Heunicke (S), tlf. 33 37 40 51

  Pia Olsen Dyhr (SF), tlf. 33 37 44 26

  Johannes Poulsen (RV), tlf. 33 37 47 13